Tollere vil gjennomføre promillekontroller

Norske tollere vil ha samme myndighet som sine svenske kolleger.

Tollere

Får tollerne som de vil, så følger de i fotsporene til svenske tollere, og får gjennomføre promillekontroller langs grensene.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det kommer frem i et brev Norsk Tollerforbund har sent til tolldirektoratet, der det fremmes et forslag om at tollvesenet gis hjemmel til å utføre promillekontroll på grensen og ved ferjeanløp.

I Norge har det enda ikke vært noe særlig diskusjon rundt temaet, men Høyre la frem et lignende forslag i 2007.

Positiv distriktssjef

Distriktssjefen i Østfold tolldistrikt, Øystein Haraldsen sier at de stadig vekk ser berusede sjåfører, men slik situasjonen er i dag må norske tollere ringe politiet dersom de har mistanke om at en sjåfør har promille. Han er positiv til forslaget.

– Ja, vi ser at med posisjonen vi har på grensen, så kan det være ressursmessig besparende at vi gjør en slik type jobb. Det kan være viktig at vi gjør denne jobben for å avdekke eventuell promillekjøring, sier han og legger til:

– Dersom politikerne ønsker at vi skal gjøre det, så tar vi på oss denne oppgaven.

Suksess i Sverige

I Sverige har tollerne allerede hatt myndighet til å gjennomføre promillekontroller en stund, og skal i første halvår i år ha stanset flere promillemistenkte enn politiet.

– Vi kjenner jo til at det svenske tollvesenet har denne oppgaven, at de utfører promillekontroll når sjåførene kjører over grensa, eller kommer i land fra fergetrafikk. Vi kjenner ikke til at dette er evaluert, så vi vet ikke hva resultatene er, sier Haraldsen.

LES OGSÅ:

Hvordan det har gått i nabolandet vet imidlertid Jonas Larsen, som har nasjonalt ansvar for tollverkets promillekontroller i Sverige. Han forteller at eksakte tall ikke vil ligge klart før om et par uker, men generelt sett er de svært fornøyde.

– Under dette året, som er det første året hvor vi har gjort dette for fullt, så har dette fungert veldig bra. Vi arbeider på en slik måte at vi foretar blåsekontroller i de miljøene vi normalt arbeider. Både ved våre grenseoverganger, og når vi foretar skattekontroller på vei, sier han.

Tar mange

I 2009 skal de ha inndratt førerkortet til 341 mistenkte fyllekjørere, og utført drøyt 30.000 blåsekontroller. Kontrollene blir for det meste gjennomført i ferjeleier, etter at folk kommer av båten, der de har drukket alkohol. Larsen kan også fortelle om et godt samarbeide mellom tollerne og politiet.

– Vi er kjempefornøyd med dette systemet, spesielt når vi nå får tilgang til bevisinstrumentet som politiet bruker, og som sørger for en veldig smidig rapportering. Dette gjør at vi kan ha ferdig en rapport på rundt tre kvarter, sier han.