Tollere tok bonde på kornet

For første gang er en grensebonde tiltalt for ulovlig innførsel og salg av korn dyrket i Sverige.

Kornaks av bygg

Norske bønder i grensekommuner har anledning til å dyrke korn i Sverige og ta det med tollfritt til Norge, så sant det bare er til «eget bruk".

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra 2011–2014 innførte østfoldbonden over 2100 tonn selvdyrket korn fra Sverige med begrunnelse at det var til eget bruk etter den såkalte grenseboerbestemmelsen.

Den gir bønder i grensekommuner anledning til å innføre avlinger tollfritt fra Sverige til eget bruk.

Politiet mener bonden ikke bare brukte hele avlingen selv, men solgte korn ulovlig til norske møller og fikk gevinst på det.

I 2016 og 2017 skal bonden ifølge politiet også ha innført til sammen 50 tonn med tørkede erter, og løyet for tollerne om hvor det skulle, og om vekten på ertene.

Eksteriør tollstasjon

Tollere på Svinesund fattet mistanke til bonden som kom fra Sverige med store lass korn og erter til eget bruk.

Foto: Odd SKjerdal / NRK

Ved ett tilfelle ble et lass erter fra Sverige ifølge tiltalen oppgitt å veie 20 tonn, mens kontrollveiing viste at det veide 33,5 tonn.

Samlet er han tiltalt for å ha unndratt toll og avgifter på rundt fire millioner kroner.

Det var tollere på Svinesund som fattet mistanke til bondens trafikk mellom Strømstad og Østfold.

Kornet ble kjørt inn i landet her eller over den ubetjente grenseovergangen på fylkesvei 22 på Holtet, helt sør i Halden kommune.

Krevende etterforskning

Tiltalen slår fast at tollsvindelen er grov fordi smuglingen foregikk over en lengre periode, var stort i omfang og ledd i næringsvirksomhet, noe som ga mulighet for en betydelig økonomisk gevinst.

Men saken har tatt lang tid å etterforske, med forhold åtte år tilbake i tid.

Jahn Schei

Politiadvokat Jahn Schei sier saken har vært krevende å etterforske, og at de har måttet finne ut hvor mye korn bonden har vært brukt til dyrefôr og hva som har blitt ulovlig solgt til norske kornmøller.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Politiadvokat Jahn Schei ved Øst politidistrikt forklarer det slik:

– Vi har opplevd etterforskningen som kompleks, og det har vært noe vanskelig å beregne hva som har blitt dyrket i Sverige, hva som kan ha gått til dyrefôr i Norge, og hva som er levert på norsk mølle.

Det fører trolig til strafferabatt når saken skal opp i tingretten i juni. Det skal ikke finnes dommer for kornsmugling fra før.

NRK har vært i kontakt med bonden, som ikke ønsker å uttale seg om saken før den kommer for retten. Bonden har fått en ny forsvarer, advokat Arve Opdahl, som bekrefter at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

Stanset etter anmeldelse

I Strømstad har svenske bønder tidligere sagt til det norske Bondebladet at de mener det foregår en utstrakt ulovlig import av korn for salg i Norge.

NRK har vært i kontakt med gårdbrukere på svensk side av grensen mot Østfold som mener det var den aktuelle saken som nå skal for retten som førte til at denne praksisen opphørte.

Den gamle Svinesundbrua

I mange år har bønder dyrket korn og annet på motsatt side av hele grensen mellom Norge og Sverige og tatt med avlinger tollfritt tilbake til hjemlandet. Nå er reglene skjerpet inn.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I Tollvesenet forklarer seksjonssjef Kristin Breiland at regelen om tollfritak for avlinger i grenseområdene har eksistert siden 1800-tallet, men at begrepet til «eget behov» først kom i 1972 og skulle forstås til personlig bruk.

– Dette var en reell innskrenking av tollfriheten. Forskriften ble oppdatert i 2013, men ikke oppfattet av hele tollorganisasjonen. Derfor ble det gjort en innstramming av praksis i mai 2016.

Påstandene om smugling av korn og erter vekker sterke reaksjoner hos leder Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag.

– Det er helt utilgivelig å drive kornimport på denne måten. Dette er misbruk av landbruksmodellens goder ved ulovlig innførsel, og rokker ved matpolitikken mellom de to landene, sier Uvaag.