Skal overvåke grensen døgnet rundt

Tollvesenet oppretter en operasjonssentral på Svinesund. Der vil de overvåke alle grenseoverganger via smarte kameraer.

Tollkontor Svinesund

Tollregion Øst-Norge skal etablere en operasjonssentral på Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Kjører du over grensa til Norge er det i dag stor sannsynlighet for at Tollvesenet ser deg via sine smarte kameraer. For Tollregion Øst-Norge kameraovervåker nå alle kjørbare veier inn i Østfold, og er i ferd med å jobbe seg nordover i Hedmark.

Full effekt av alle kameraene får Tollvesenet når en operasjonssentral er på plass på Svinesund, forteller Asle Farberg som er avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge.

Asle Farberg, Tollregion Øst-Norge

Asle Farberg, avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge.

Foto: Tolllvesenet/nyebilder.no

En operasjonssentral vil gjøre oss mer effektive. Vi vil kunne foreta flere kontroller med de samme ressursene.

Asle Farberg, avdelingssjef Tollregion Øst-Norge

– Dette er et tiltak for å styrke grensekontrollen mot Sverige. Vi er nå i ferd med å bygge opp kamerasystemer oppover grensen nordover. For å få en effektiv kontroll og oppfølging av det som kameraene gir oss, så trenger vi en operasjonssentral.

Går alt etter planen vil det være døgnbemannet drift på operasjonssentralen fra starten av 2015.

En ny måte å jobbe på i grensekontrollen

Det er nye tider for tollvesenet som har investert store summer i nytt teknisk utstyr.

Smarte overvåkningskameraer er nå på plass ved alle kjørbare grenseoverganger i Østfold, og Tollvesenet er i ferd med å jobbe seg nordover til Trysil.

"Smarte" kameraer på grensen

Tollvesenets smarte kameraer scanner bilskilt og filmer bilen.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Kameraene leser kjennetegnet på bilen og det utløses en alarm hvis ikke alt er på stell.

Asle Farberg mener en operasjonssentral på Svinesund vil styrke grensekontrollen:

– Da kan de overvåke en rekke grenseoverganger, og styre kontrollen dit kontrollobjektene kommer. En annen stor fordel vil være at operasjonssentralen gir regionen et felles kontaktpunkt, f.eks. mot samarbeidspartnere som f.eks. politiet.

Skal kunne overvåke fra Svinesund i sør til Trysil i nord

Den nye operasjonssentralen skal etableres på Svinesund og blir den andre i landet. På sentralen skal de ha oversikt over alle mobile tollpatruljer ute på felt.

– Der vil de kunne koble seg opp mot de forskjellige grenseovergangene og styre tollpatruljer i området, forteller Farberg.

I dag er grenseovergangene kameraovervåket fra Svinesund og 25 mil nordover. I løpet av høsten skal det være kameraovervåking opp til Grue i Hedmarken.