Tollbeslag

 • Anker heroinsak til høyesterett

  To menn ble pågrepet da Tolletaten beslagla 3,46 kilo heroin i en bil i Kongsvinger. Begge involverte anker nå til Høyesterett i håp om lavere straff enn det tingretten og lagmannsretten mener de fortjener, skriver Mitt Kongsvinger.

 • Har beslaglagt et halvt tonn kjøtt

  Tollere fra Kongsvinger og Svinesund har til sammen avdekket og beslaglagt 557 kilo kjøtt, som er forsøkt smuglet inn til Norge. 30. oktober kom tollerne ved Magnormoen i Eidskog over et parti på 267 kilo kjøtt.

  Tollarar frå Kongsvinger og Svinesund har tilsaman avdekka 557 kilo kjøt som er forsøkt smugla til Noreg. Biletet er frå beslaget av 267 kilo kjøt på Magnormoen 30. oktober.
  Foto: Tolletaten
 • Sigarettbeslag i Kongsvinger

  Tollerne i Kongsvinger fant 26.400 sigaretter i en litauiskregistrert varebil i går kveld. 4600 av sigarettene var skjult i et surfebrett og 20.000 sigaretter lå i to bager. Beslaget utgjør 100.000 kroner i avgift.

  Tollerne på Magnormoen tok beslag i et stort parti sigaretter.
  Foto: Tolletaten