Togulykken kan føre til flykaos

Togulykken på Sjursøya kan føre til drivstoffmangel på Gardermoen.

Snøkaos på Gardermoen

Forsyningene av flybensin kan bli for små i forhold til behovet.

Foto: Dan Åsen Hansen

Togulykken på Sjursøya kan skape problemer for flytrafikken på Gardermoen.

Drivstoffet til flyene fraktes normalt på tog fra Oslo Havn til hovedflyplassen, men etter ulykken er jernbanesporet i havneområdet stengt.

Fraktes med tankbil

NÅ må flybensinen fraktes på vei i stedet, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

- Inntil videre tas det drivstoffet ut med tankbil, men kapasiteten kan bli for liten i forhold til hva det er behov for.

- Hva kan konsekvensene av det bli?

- Konsekvensen kan bli at det ikke er drivstoff på Gardermoen til flytrafikken. Men vi får håpe at vi får ryddet opp fort, utbedret skinnegangen og få testet den, sier Hamran.

- Kan ta flere dager å åpne

Normalt går det 9 tog i uka med flybensin fra Oslo Havn opp til Gardermoen.

Hamran sier hun er glad for et av disse togene ikke sto i jernbanesporet da de løpske jernbanevognene kom rasende ned fra Alnabru i 100 km i timen.

Da kunne ulykken som har krevd 3 menneksliv fått enda mer tragiske konsekvenser.

Nå er jernbanesporet stengt og havnediektøren tror det kan ta noen dager å få å sporet åpnet.

- Nå driver jernbaneselskapet og rydder området i forhold til selve toget, politiet skal også gjøre sitt arbeid, før vi får tilgang til sporet. Så må sikkert vi gjøre noen utbedringer og gjennføre noen sikkerhetstester før vi kan sette trafikk på det igjen, sier Hamran.