Togtrafikk som normalt

Togene går nå som normalt på strekningene Asker–Drammen, og Drammen–Mjøndalen. Banen på de to strekningene har vært stengt på grunn av strømproblemer i ettermiddag og kveld.