Toget taper for vogntogene

Nesten 3000 vogntog passerer Svinesund i døgnet. Til sammenligning går det bare tre godstog i døgnet på Østfoldbanen.

Godstog på vei mot Sverige

Langt flere velger vogntog enn godstog. Dette godstog er på vei mot Sverige.

Foto: Lars H. Pedersen

Ifølge Transportøkonomisk institutt har en million tonn gods gått fra bane til vei på årsbasis.

– Det er beklagelig. Når vi ser en reduksjon for gods på bane, så har det med tilliten til fremføring å gjøre, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Gods blir forsinket

Møte mellom Jernbaneforum Øst og Veidirektøren

Jernbaneforum Øst møtte Veidirektøren på Svinesund fredag.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Direktøren trekker også frem at det har vært en del hendelser hvor gods ikke har kommet frem når transportørene ønsker det.

– Det har vært en del brudd på jernbanen som følge av ras og andre naturhendelser. Men det også slik at noe av dette kunne blitt bedre med mer vedlikehold, sier Moe Gustavsen til NRK.

Han mener jernbaneaktørene må gjenoppbygge tilliten i markedet for å stoppe nedgangen. Han trekker frem Jernbaneverket som han mener er i full gang med å styrke vedlikeholdet og skinnegangen der det er mest utsatt.

Tregt mellom Halden og Sverige

Noe av grunnen til at stadig mer gods ender på veien i lastebiler finnes blant annet på strekningen mellom Halden og Sverige. Her må to lokomotiv brukes for å trekke et godstog opp bakkene til Tistedalen. Det tar tid å koble til og fra det ekstra lokomotivet.

– Dette er ikke holdbart, mener Gretha Kant, leder av Jernbaneforum Øst.

Gretha Kant

Gretha Kant.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Kant mener bedre regularitet i godstransporten på jernbane og ekstra krysningsspor kan gjøre det mer fristende å velge bane fremfor veien for godstransportørene.

– Dere har god kontakt med svenske myndigheter. Kan det bety raskere bedring av jernbanelinjen mellom Halden og Sverige?

– Det vil jeg absolutt tro. Man er helt avhengig av å få til gode relasjoner og enighet mellom landene. Vi har eksempler på det når det gjelder den nye Svinesund-forbindelsen. Her var man enig og da gikk det ganske fort. Nå går det bare et par-tre år, så er hele brua betalt, sier Kant.

– Når kan det bli bedring på linjen?

– Først er det noen utredninger som skal i gang. Men det er jo tidfestet at man skal komme med noen innspill til departementet forholdsvis tidlig på nyåret fra den administrative gruppen som jobber med det. Og det er absolutt positivt for oss, mener lederen av jernbaneforumet.

Må utbedres samtidig med Intercity-triangel

Gretha Kant sier forumet er svært godt fornøyd med at Samferdselsdepartementet har sendt en bestilling til Jernbaneverket og til svenske jernbanemyndigheter for å koordinere planlegging over grensen på alle jernbanestrekninger mellom Norge og Sverige.

På spørsmål om utbedringer mellom Norge og Sverige kan vente til etter 2030, når Intercity-triangelet skal være ferdig frem til Halden, er lederen av Jernbaneforumet klar på at det blir for sent.

– Her må man planlegge parallelt og helst også bygge parallelt. Så når intercity åpner til Halden, så bør det åpnes over grensen. Det er vårt mål.

Men hva med godstrafikken? Kan det bedre seg, hvis dette skal gå over flere tiår?

– Nei, da tar det altfor lang tid, mener Kant.