Hopp til innhold

To-timers-regelen skal vekk

Håndverkere som skal gjøre jobber i kjernen av Oslo er sinte på at selv om de bruker egne næringsparkeringsplasser, må de avbryte jobben for å gå ut og flytte bilen hver andre time. I dag ble NHO og byrådet enige om at grensa skal bort.

Snekker NHO-undersøkelse

Da snekkerne til tømmermester Eriksen skulle restaurere dører i et bygg ved Vestkanttorget etablerte de seg med et midlertidig verksted i kjelleren. Vanligvis ville de tatt med dørene opp til verkstedet på Bryn. På denne måten slipper de parkeringsproblemene.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi begynner med det verste først. To-timers-regelen er snart historie.

Nina Solli i NHO Oslo og Akershus er begeistret over at håndverkerne i kjernen av Oslo nå kan la bilen stå parkert til jobben er gjort.

Kjettil Eriksen

Tømmermester Kjetil Eriksen.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Næringslivsorganisasjonen har fått mange henvendelser fra håndverksbedrifter som synes parkeringstilbudet er håpløs.Tømmermester Kjetil Eriksen er en av dem.

– Det er såpass alvorlig at vi kvier oss for å ta oppdrag i deler av byen, ikke minst rørleggere og elektrikere som jo er helt avhengig av å ha bilen i nærheten, sier Kjetil Eriksen.

Lager nye skilter

I midten av januar gjorde NHO en undersøkelse der 303 bedrifter deltok. 102 av disse bedriftene holder til innenfor Ring 3, mens 161 av bedriftene leverer leverer varer og tjenester innenfor Ring 3.

Mange av de som svarte nevnte nettopp to-timersgrensen på næringsparkeringsplassene. Da NHO og byutviklingsbyråden møttes på Rådhuset i dag for å diskutere innholdet i rapporten ble de enige.

– Vi setter i gang nå og lager nye skilter, det har byråden sagt. Det er vi veldig glad for. Da hører de, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO.

– To-timers-regelen er noe som har hengt igjen fra tidligere, og den gir egentlig ikke mening. Dette er det forholdsvist enkelt å få gjort noe med, og det skal vi gjøre, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

En lukket facebookgruppe

NHO har også hatt en lukket facebookgruppe der medlemene har skrevet inn konkrete problemområder. Nina Solli i NHO har lagt frem innholdet fra facebookgruppa for byråden.

– Vi har hundrevis av eksempler. Byråden har sagt at vi skal gå vi gjennom case for case og finne løsninger, sier Nina Solli. I tillegg vil NHO diskutere å øke antall næringsparkeringsplasser.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sier at tanken i «Bilfritt Byliv»-prosjektet er at det skal være lettere for den trafikken vi trenger å ha i sentrum.

– Nå får vi flombelyst hva utfordringene er. Intensjonen er jo ikke å gjøre det vanskeligere for næringslivet. Vi trenger å få varer ut og inn, vi trenger at håndverkere kan parkere.

Hanna Marcussen og Nina Solli

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen og regiondirektør i NHO Nina Solli møttes i Rådhuset fredag.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK