To skadet etter saltsyre-lekkasje på Sjursøya

Flere personer kom seg på et tidspunkt ikke ut av tunnelen på grunn av fare for saltsyregass.

Kjemikaliedykkere på Sjursøya

Brannvesenets kjemikaliedykkere jobbet med å stanse lekkasjen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det var arbeidere på Sjursøya som oppdaget lekkasjen. Politiet meldte først at det trolig var en tank som rommet rundt 300 liter, men det viste seg at tanken kan romme 1100 liter.

Det er ukjent hvor mye som har lekket ut, men politiet melder klokken 16.30 at lekkasjen er stanset.

– Det har vært en arbeidsulykke. Det har lekket ut en del saltsyre, og det har vært en del saltsyredamp, sier innsatsleder på stedet, Tomm Berger.

Ifølge Berger var det et uhell med en hjullaster, som førte til lekkasjen.

Var fanget inne

Hendelsn skjedde på Bane NORs anleggsområde ved Sydhavna. Lekkasjen skjedde utenfor inngangen til en tunnel, og noe av dampen gikk derfor inn i tunnelen. Politiet trodde en stund at 29 personer var fanget inne.

Politiet ønsket først ikke å ta dem ut, fordi de var redd de skulle bli eksponert for dampen.

Ved 16.40-tiden sier de til NRK at det trolig kun var åtte personer inne i tunnelen. De skal etter hvert ha kommet seg ut via andre utganger.

Alle nødetater var på stedet. De jobbet lenge med å kartlegger omfanget av lekkasjen. Også Oslo havn bidro i arbeidet. Det ble rakst opprettet en evakueringssone på 100 meter rundt tanken.

Sjursøya er en del av Oslo havn og tar blant annet imot produkttankskip.

To har muligens pustet inn damp

To stykker har vært i kontakt med syre og en kjørt til legevakten. De er sannsynligvis ikke alvorlig skadet, ifølge politiet, men har muligens pustet inn damp fra gassen.

– Det er usikkert hvor stor materiell, personskade og skade på miljøet. Vi må finne ut av om det kan lekke ut i sjøen, sier Gulbrandsen ved 15-30-tiden.

Saltsyre er meget sterkt etsende. Ved svelging fremkaller den en voldsom mage-tarmbetennelse med oppkast og diare, ifølge Store Norske Leksikon.

Redningspersonell forran en truck som løfter ut tanken med lekkasje
Foto: Fouad Acharki / NRK
Brannvesenet er på stedet med kjemikaliedykkere. I bakgrunnen ser man en truck som løfter ut tanken som har lekket.

Ikke fare utenfor den evakuerte sonen

Brannvesenet hadde kjemikaliedykkere på stedet som arbeidet med å stanse lekkasjen. Det skal ikke fare for publikum utenfor den evakuerte sonen.

– Saltsyre som lekker er ikke farlig med mindre man er veldig nærme, sier politiets innsatsleder på stedet Tomm Berger.

Politiet vurderte en stund om de skulle sperre E18.

På Kongshavnveien ble det etter hvert åpnet for trafikk og sperringen ved hendelsesstedet er snevret inn, opplyser Bane Nor.

Store mengder vann er sprøytet på stedet for å få tynnet ut konsentrasjonen av saltsyre og begrense mulig miljøskade, skriver Bane Nor i en mail.

De mener hendelsen vil føre til liten eller ingen skade på miljøet.

Utsikt over sydhavna

Sjursøya er en del av Oslo havn og tar blant annet imot produkttankskip. Bildet er fra 2016.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK