Hopp til innhold

Åpner for konkurranse om flyplassdrift

Ett selskap har allerede fått tilsagn om konsesjon for sivil flytrafikk på Moss lufthavn Rygge. – Det er fortsatt åpent for at andre kan søke, sier samferdselsministeren.

Ketil Solvik-Olsen

ØNSKER GJENÅPNING: – Jeg ville blitt svært glad dersom nye eiere eller operatører finner grunnlag for å gjenopprette flytrafikk på Rygge. Det var trist at dagens eiere valgte å avslutte driften, og jeg tror og håper at andre aktører vil se et større potensial, sier Solvik-Olsen til NRK.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Jeg synes det er veldig spennende at flere aktører ser på muligheten for videre drift av flyplass på Rygge. Det viser at det trolig er et større potensial der utover å være en flyplass for Ryanair, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK.

Moss lufthavn Rygge

MOSS LUFTHAVN RYGGE: Flyplassen i Østfold stengte dørene i november 2016. To selskap har vist interesse for å ta over flyplassen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Moss lufthavn Rygge ble stengt i november etter at Ryanair valgte å legge ned sin norske base der, og flere hundre ansatte mistet jobbene sine. På tirsdag kunne NRK melde at selskapet Jotunfjell Partners er i forhandlinger med eierne av Moss lufthavn Rygge om å overta driftselskapet og starte opp igjen sivil flytrafikk fra Rygge.

Fra før forsøker prosjektselskapet Rygge Airport og få til ny drift på Rygge. Selskapet har fått tilsagn om konsesjon for sivil flytrafikk på Moss lufthavn Rygge under visse forutsetninger. Så langt har denne ikke blitt utløst.

– Ikke en eksklusiv rett

At et selskap har fått tilsagn om konsesjon, stopper ikke andre fra å kunne søke om det samme, forklarer samferdselsministeren.

– Når det gjelder tilsagnet Samferdselsdepartementet har gitt til Rygge Airport AS, beskriver de vilkårene som vil bli stilt ved en konsesjonsbehandling. I dette ligger det ikke en eksklusiv rett. Dersom andre søker om konsesjon før for eksempel Rygge Airport AS måtte ha fått det, vil denne andre søknaden måtte behandles på samme måte. Dersom det foreligger to parallelle søknader, vil det måtte vurderes konkret hvilke av søknadene som best ivaretar luftfartslovens kriterium «allmenne hensyn», sier Solvik-Olsen.

Han legger til at samferdselsdepartementet ikke har fått henvendelser fra andre selskaper ennå.

– Vi har ikke fått noen nye henvendelser fra aktører, men observerer at interesserte investormiljøer omtales i media. Vår dør vil være åpen for å diskutere konsesjon og andre relevante saker hvor vi kan bistå.