To nye ulvekull født i Hedmark og Akershus

Statens naturoppsyn har funnet elleve ulvevalper i revirene Mangen og Letjenna i Hedmark og Akershus.

Ulvevalper Mangen

Ulvevalpene som er født i Mangen i Akershus.

Foto: Thomas Holm Strømseth / Statens naturoppsyn

Folk fra Statens naturoppsyn har vært inne og tatt prøver av ulvevalpene.

– I Mangen-reviret ble det funnet fire hannvalper og i Letjenna-reviret fant vi seks hanner og ei tispe, forteller Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn til NRK.

– De var i normal størrelse og fin form.

En av Letjenna-valpene

Her blir en av Letjenna-valpene undersøkt av Statens naturoppsyn.

Foto: Jørn J. Fremstad / Statens naturoppsyn

Ble radiomerket i vinter

Ulveparene i begge revirene og hannen i Mangen-reviret ble merket i vinter, slik at det var mulig å følge dem via GPS. Ut fra bevegelsene skjønte naturoppsynet at det var yngling på gang.

Lars Bendik Austmo, leiar for rovviltseksjonen i SNO.

Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn.

Foto: Statens naturoppsyn

Den siste tiden har lederhannen i Mangen-reviret og lederparet i Letjenna-reviret beveget seg på en måte som tyder på at det var født valper i vår.

Da SNO kom til stedet, viste det seg at det var kommet fire valper i Mangen-reviret, som ligger i Akershus og Hedmark, og sju valper i Letjenna-reviret, som ligger i Hedmark.

Valper i Letjenna-revire

Noen av valpene i Letjenna-reviret ligger og småsover.

Foto: Jørn J. Fremstad / Statens naturoppsyn

– Som en del av overvåkingen av bestanden, tar vi noen hår fra pelsen til hvert individ for å sikre DNA. I tillegg måler og veier vi ulvene og registrerer hvor mange de er, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.

Viktig overvåking

Vanligvis blir valpene oppsøkt av Naturoppsynet når det er mulig å følge sporene i snøen på vinteren, men tre av de fire foreldrene til disse valpene er merket med GPS, og derfor var det mulig å finne dem nå.

Valper i Letjenna-reviret

I Letjenna-reviret ble det født seks hanner og ei tispe.

Foto: Jørn J. Fremstad / Statens naturoppsyn

Hensikten med forvaltningsmerking er blant annet å vurdere skadepotensialet til ulver som yngler i ulvesonen, og å se hvor de vandrer.

Pål Prestrud

Direktør i Statens naturoppsyn, Pål Prestrud.

Foto: Miljødirektoratet

– Nå får vi dokumentert kullene på et tidlig stadium og registrert DNA på valpene. Det er en viktig del av overvåkingen av ulv i Norge, sier Prestrud.