Hopp til innhold

To fikk ungdomsstraff for ran

Fire unge menn er dømt etter ranet av en bensinstasjon i Sarpsborg sentrum i juli i fjor. En 17- og en 18-åring er dømt til ungdomsstraff, de to andre tiltalte ble dømt til samfunnsstraff.

Store politistyrker utenfor ranet bensinstasjon

En bensinstasjon i Sarpsborg sentrum ble ranet i juli i fjor.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Det er første gang Sarpsborg tingrett avsier en dom om ungdomsstraff, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Ungdomsstraff er en ny straffereaksjon som ble innført i fjor.

En person dømt til ungdomsstraff vil få tett oppfølging fra Konfliktrådet. Eksempler på tiltak som blir vurdert er forskjellige restriksjoner, som innetider, skoleplikt og alkoholforbud.

Under rettssaken i tingretten i Sarpsborg i forrige uke innrømmet tre av de fire tiltalte straffskyld. Fjerdemann benektet at han hadde noe med ranet å gjøre. Han tilstod at han ved en annen anledning hadde oppgitt gale personalia til politiet, han hadde legitimert seg med en annens førerkort ved en trafikkontroll og han hadde kjørt moped uten gyldig førerkort.

14. juli i fjor sommer ble bensinstasjonen YX i Sarpsborg sentrum ranet av tre ranere med hjemmelagde masker. Ranerne brukte kjøkkenkniver til å true til seg innholdet i kassa, et beløp på 4500 kroner i kontanter.

Alle fire ble dømt

To av de fire ble pågrepet av politiet samme kveld. Den tredje meldte seg for politiet morgenen etter. Den dagen ble også fjerdemann pågrepet. Den sist pågrepne har benektet å ha noe med ranet å gjøre. Han hevdet at han hadde vært i Fredrikstad den kvelden ranet skjedde.

Tingretten fant bevis for at alle fire deltok i ranet. Retten mener fjerdemann hadde kjørt forbi bensinstasjonen på moped og gitt beskjed over telefon om at det ikke var kunder på stasjonen. Trafikkdata for mobiltelefon viser at han var i Sarpsborg sentrum på det tidspunkt ranet skjedde.

To fikk samfunnsstraff

En nå 18 år gammel mann og en gutt som er 17 år ble begge dømt til ungdomsstraff med gjennomføringstid på et år og seks måneder.

En nå 19 år gammel mann er dømt til å utføre 418 timer samfunnsstraff. Sarpsborg tingrett slår fast at han er så gammel at han faller utenfor målgruppen for ungdomsstraff.

Fjerdemann er nå 18 år gammel. Tingretten merket seg at han uttalte at han ikke ville kunne beklage noe overfor fornærmede, ettersom han ikke hadde deltatt i ranet. Det tolker retten dit hen at han ikke er kvalifisert for ungdomsstraff. Har er derfor dømt til å utføre 418 timer samfunnsstraff.