Hopp til innhold

Flyplassdirektør fornøyd med Rygge-svar

- Samlet sett er jeg godt fornøyd med at samferdselsdepartementet går med på å behandle Moss lufthavn Rygges konsesjon på nytt.

Pål Tandberg, Adm. dir. på Rygge sivile lufthavn

- I realiteten betyr dette brevet at det kun er passasjertaket som nå vil bli behandlet på nytt når konsesjonen nå skal behandles, sier flyplassdirektør Pål Tanberg til NRK fredag kveld.

Foto: NRK / NRK

Sent fredag kveld bestemte samferdselsdepartementet at de skal behandle hele konsesjonen på nytt.

En slik ny behandling kan bety at passasjergrensen på 774 000 personer, blir fjernet.

- Man kan reagere på enkelte formuleringer i brevet, men alt i alt er jeg svært godt fornøyd med svaret. I konsesjonen som vi allerede har tar man høyde for 21 000 flybevegelser i året.

- Det betyr over 2,1 millioner passasjerer. Det er bare passasjertaket som stanser oss for å få nye kontrakter med flyselskaper.

- I realiteten betyr dette brevet at det kun er passasjertaket som nå vil bli behandlet på nytt når konsesjonen nå skal behandles, sier flyplassdirektør Pål Tanberg til NRK fredag kveld.

Les brevet fra departementet

Fryktet konkurs

Samferdselsdepartementet bestemte i utgangspunktet at flyplassen maksimalt kan ekspedere 774 000 personer til og fra Moss lufthavn Rygge per år. Moss lufthavn Rygge er den eneste flyplassen i Norge med et slikt tak.

Både lokale og sentrale politikere, flyplasseiere og næringsliv kritiserer sterkt passasjertaket i flyplasskonsesjonen, og tidligere i høst påstod flyplassdirektør, Pål Tandberg, at flyplassen kom til å gå konkurs dersom taket ikke blir hevet eller fjernet dersom taket ikke ble fjernet.

Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg vil heller ha et tak på antall flyvninger per år framfor et tak på antall passasjerer.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- I år kommer vi til få et underskudd på over 100 millioner kroner. Vi trenger en emisjon på mellom 200 og 300 millioner kroner, sa administrerende direktør Pål Tandberg i Rygge sivile lufthavn i november.

Både Erna Solberg fra Høyre og Frps Arne Sortevik fra Hordaland har også engasjert seg i Rygge-saken og krevd passasjertaket fjernet.

- Rygge lider en sakte død , sa Solberg til NRK tidligere i desember.

Hun vil heller erstatte taket med en begrensing på antall flyvninger i året.

Østfold-representanter sa nei

Arne Sortevik er ett av Frps tre medlemmer i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han fremmet et direkte forslag om å fjerne passasjertaket overfor transportkomiteen på Stortinget i månedsskiftet desember/november.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Fremskrittspartiet.

Arne Sortevik ba Stortinget instruere Regjeringen i å fjerne passasjertaket på Moss lufthavn Rygge.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Målet med taket er å bevare trafikken og den gode økonomien på Gardermoen. Årsaken er at hovedflyplassen er en melkeku for staten siden overskuddet derfra er er med på å betale driften for en rekke andre flyplasser landet over, sier stortingsrepresentanten.

Men forslaget til Sortevik ble stemt ned av Stortinget .

Kritiserer Rygge-ledelsen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad, gjør det klart at det ikke er departementets ansvar å redde flyplassen økonomisk .

- Det passasjertallet som ble satt, det gjelder. Vi har vært fleksible i forhold til åpningstid på flyplassen, men det er veldig klart at rammevilkårene som gjaldt da konsesjonen ble gitt, de gjelder fortsatt, sa Pollestad på senhøsten i år.

Per Inge Bjerknes fra Østfold Senterparti kritiserer de ansvarlige ved flyplassen for at situasjonen har blitt som den har blitt.

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien

Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien ønsker reisende fra fjern og nær velkommen til Rygge.

Foto: Birger Kjølberg

- Forarbeidene har ikke vært gode nok i forhold til å forutse hvilken utvikling man faktisk ville få ved flyplassen. Dermed har man hele tiden ligget på etterskudd og vært nødt til å be om å få rammebetingelsene endret når det gjelder åpningstider, passasjertak og så videre, sier Bjerknes.

Tjener penger på flypassasjerene

Det lokale næringslivet kan nok også ønske seg flere reisende til og fra flyplassen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste i høst en vekst på 32,5 prosent i varehandelen i Rygge i år sammenlignet med fjoråret. Det er over seks ganger gjennomsnittet i resten av landet.

- Det har plassert Rygge på kartet på en veldig bra måte. Selv om dette er tall fra første halvår 2007 som er sammenlignet med første halvår av 2008, så sier dette noe om utviklingen i kommunen etter at Moss lutfhavn Rygge ble en realitet, sa Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien til NRK i oktober.