Hopp til innhold

Tirsdag startet byggingen av ny E18

Nå er det første symbolske spadetaket tatt på nye E18. Men samferdselsministeren kan ikke love utbygging videre vestover.

ACtdo0q7nWI

FØRSTE SPATAK: Knut Arild Hareide og Jan Tore Sanner med første gravemaskingrabb med jord fra E18-prosjektet. Det skjedde omtrent der Høviktunnelen vil munne ut i vest.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Nå er vi i gang. Dette er et fantastisk byutviklingsprosjekt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Tirsdag overvåket Hareide og regjeringskollega Jan Tore Sanner fra Bærum at gravemaskinen fjernet det første stykket med torv i en hage kloss inntil motorveien på Ramstadsletta.

Sammen med notabiliteter fra Bærum, Asker og Viken, vegvesen og entreprenør markerte de byggestart for første etappe av nye E18.

Dagens gladeste var trolig Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

– Det bobler nå. Det handler om at vi går fra en monstervei og en svær motorvei til å få over halvparten under bakken, sier hun.

vNQzncjGwzc

ENDELIG: Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog var trolig dagens gladeste.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Tiår med krangling

Veien fram til dagens byggestart har vært lang og konfliktfylt.

I juni ga Stortinget endelig klarsignal, til sterke protester fra byrådet i Oslo. I høst stilte Viken fylke og Bærum kommune de nødvendige lokale garantier.

Det gjorde at MDG og SV marsjerte ut av fylkesrådet i protest.

I mellomtiden hadde samferdselsminister Knut Arild Hareide truet med å nekte å betale for Fornebubanen for å trumfe igjennom E18.

I kjølvannet ligger også havarerte forhandlinger om vei- og kollektivsatsingen i Oslopakke 3.

Statsråden mener at mange bevisst prøver å misforstå prosjektet.

– Dette er et prosjekt gjør kollektivtrafikken bedre, og som gjør at vi får bedre sykkel- og gangemuligheter.

– Faktisk er det sånn at kapasiteten på motorveien som kommer blir mindre enn den vi har i dag, men trafikken internt i Bærum blir mye bedre.

– Dette er et supergodt miljøprosjekt, sier Hareide.

HØVIKTUNNELEN: De som kommer kjørende vestfra, dukket ned i Høviktunnelen på Ramstadsletta.

HØVIKTUNNELEN: De som kommer kjørende vestfra, dukker ned i Høviktunnelen på Ramstadsletta.

Foto: ViaNova/Statens vegvesen

Veien videre

Byggestart på Lysaker – Ramstadsletta er ikke den eneste E18-nyheten i disse dager.

Statens vegvesen setter samtidig fullt trykk på planleggingen av neste etappe, den mellom Ramstadsletta og Slependen.

3,6 kilometer av strekningen forbi Sandvika skal legges i tunnel. Under Sandvika vil også E18 og E16 bli koblet sammen.

Etappen er beregnet å koste om lag 10 milliarder kroner. Arbeidet kan komme i gang rundt 2025/2026.

Tredje etappe videre vestover forbi Asker ligger enda lenger fram i tid.

Samlet utbyggingskostnad for de 17,3 kilometerne vil trolig ligge et sted mellom 40 og 50 milliarder kroner.

FORNEBU: Fra Stabekklokket blir det ny avkjøring til Fornebu, som Bærum kommune har satt som forutsetning for bolig- og næringsutviklingen på Fornebu.

FORNEBU: Fra Stabekklokket blir det ny avkjøring til Fornebu, som Bærum kommune har satt som forutsetning for bolig- og næringsutviklingen på Fornebu.

Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Ser behovene

– Vi planlegger videre, og så vil de politiske prosessene avklare hva som skjer på veien videre, sier Knut Arild Hareide.

Han sier at behovene for byutvikling og bedre luft er de samme lenger ut.

– Men det er klart at det koster penger og må vedtas, sier samferdselsministeren.

– Det er full enighet også blant motstanderne av etappen vi skal bygge nå om at Sandvika trenger god byutvikling, sier Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Tror løpet er kjørt

Motorvei-motstanderne i Naturvernforbundet tror det er for sent å få stoppet etappen der spaden ble stukket i jorda i dag.

Fagsjef Holger Schlaupitz tror derimot at tiden jobber imot en sammenhengende motorvei på resten av strekningen.

– Mitt inntrykk er at stadig flere ser at veien vil bli ekstremt dyr. Og samfunnet må betale for det, enten gjennom høye bompenger eller gjennom offentlige midler.

Han tror det er mer realistisk å få gjennomført mer målrettede tiltak rundt Sandvika og Asker.

– La oss få på bordet løsninger som innebærer forbedringer på dagens vei og mindre utbygginger gjennom tettstedene, som demper støybelastningen, gir bedre kår for syklister og kollektivtrafikk og som ikke skaper enda mer biltrafikk, sier Holger Schlaupitz.