Tingrettene skal se på Nav-saker

Landets tingretter skal gå gjennom alle dommer om Nav-bedrageri siden 2012. Det kan dreie seg om mer enn 6.000 dommer. Det er kjent at i Halden og Fredrikstad er det avsagt to dommer etter at Nav feiltolket regler om utbetalinger får mottaker oppholder seg i utlandet.