Tingretten tok bilen fra sarping

Etter å ha blitt tatt uten førerkort seks ganger, har Sarpsborg tingrett fratatt ham bilen.

Sarpsborg tinghus

Sarpsborg tingrett.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nå må den 23 år gamle mannen fra Sarpsborg sone 60 dager i fengsel.

Dømt flere ganger tidligere

I tillegg til kjøringen ble mannen dømt for å ha forfalsket offentlige dokumenter, heleri, kjøring av uregistrert kjøretøy, overtredelse av knivforbudet og for ikke å ha stanset for politikontroll.

Mannen er tidligere blitt straffet seks ganger for kjøring uten førerkort og er domfelt for andre overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Tidligere dommer

Sarpsborg tingrett har tidligere dømt en mann til å sone fem måneders ubetinget fengsel etter å ha blitt tatt fem ganger kjørende uten gyldig førerkort .

Da understreket tingretten faremomentet for andre trafikkanter, og at siktede ikke så ut til å lære av sine feil.

Les også: Kjørte uten førerkort i 171 km/t .