Tingrett-sjef fant flere nye saker med Nav-feil

Tidligere denne uka fortalte Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at det var avdekket 48 gale dommer etter trygdeskandalen. Sorenskriver Arnfinn Agnalt i Fredrikstad fant raskt flere.

Arnfinn Agnalt, sorenskriver i Fredrikstad og Halden

Sorenskriver Arnfinn Agnalt og kollegene i Halden og Fredrikstad har gjennomgått NAV-dommer tilbake til 2012. Der har de funnet flere saker som trolig er feil enn de som ble kjent tidligere i uka.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi har avdekket flere saker. Nå dreier det seg om seks i Fredrikstad og tre i Halden, sier sorenskriver Arnfinn Agnalt, som har ansvar for begge de to tingrettene, til NRK.

Arbeidsministeren fortalte mandag at minst 48 personer var feilaktig dømt for trygdesvindel fordi Nav i flere år har tolket EØS-regelverket feil. Blant disse var en utenlandsk statsborger som var dømt i Halden i 2016, og en mann i 40-årene som var dømt i Fredrikstad.

Domstolsadministrasjonen tror imidlertid det er flere saker, og det ble tydelig da Agnalt beordret en gjennomgang av sakene ved hans tingretter.

Etter tre dagers gjennomgang av gamle dommer, ble to saker til ni.

– Den «billigste» straffen er 18 dager betinget fengsel, men blant sakene er det også en som er dømt til ubetinget fengsel i 75 dager, sier Agnalt.

Også i Salten tingrett har det dukket opp en ny sak, skriver Vårt Land.

Tingrettene i Halden og Fredrikstad har gjennomgått saker tilbake til juli 2012. Agnalt sier de vil søke lenger tilbake i tid dersom det kommer ordre om det.

To nye dommer denne høsten

Så sent som i høst ble to personer dømt for trygdesvindel i Fredrikstad tingrett. Begge disse oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok ytelser fra Nav – akkurat slik det har vært i sakene der Nav har tolket regelverket feil.

Agnalt har sendt e-post til politimesteren i Øst der han ber om at politiet ikke beordrer fullbyrdelse av dommene nå, skriver Fredriksstad Blad.

Går gjennom 2400 saker

Magne Fladby

Magne Fladeby leder gruppen NAV-ansatte som jobber med å gjennomgå 2400 saker.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

NRK besøkte torsdag innsatsgruppen Nav har opprettet i jakten på flere feil. Der sitter 27 ansatte og gjennomgår rundt 2400 saker som kan være feilbehandlet. Blant annet ringer de til de involverte.

– Det første vi gjør er å finne personene som går med et løpende trekk fra namsmannen, hvor de har trekk fra en ytelse eller en lønnssituasjon, slik at vi får stoppet det. Det begynner vi med allerede i dag, selv om sakene ikke er behandlet ennå, sier innsatsleder Magne Fladby i Nav.