Tiltalt for trusler mot dommere og vitner

En rekke dommere og vitner skal ha fått alvorlige trusler fra en mann som tidligere er dømt for nettopp trusler og sjikane. Mannen skal ha sendt tekstmeldinger til en rekke mennesker som har vært i befatning med sakene hans.

Halden tingrett

Både dommeren og en meddommer som dømte mannen i Halden tingrett i 2011 skal ha fått trusler i etterkant.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

En titalls dommere og nesten like mange vitner skal ha blitt truet av den 40 år gamle mannen. Han ble sist dømt for sexsjikane mot barn og trusler i Halden tingrett i 2011, og mange av dem som var involvert i den saken skal i ettertid ha mottatt alvorlige trusler. Truslene skal være fremsatt som tekstmeldinger på mobiltelefon.

I begynnelsen av desember er 40-åringen stevnet for Fredrikstad tingrett, og tiltalen som foreligger er på 18 sider.

Meget omfattende tiltale

Lars Erik Alfheim

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har tatt ut en svært omfattende tiltale.

Foto: NRK

Tiltalen inneholder 18 punkter om gjengjeldelse overfor aktører i rettsvesenet, dommere, vitner etc. Videre er det 107 punkter om trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, ved 26 av tilfellene mener statsadvokat Lars Erik Alheim at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

40-åringen er også tiltalt for å ha sendt sjikanerende tekstmeldinger til åtte personer og for å ha sendt truende og sjikanøse tekstmelder på en måte så to utenforstående ble mistenkt for forholdene. Han skal ha registrert et par telefoner som ble benyttet til å sende tekstmeldinger i en annen persons navn. Andre meldinger skal være signert med navnet til en annen person.

I tillegg er mannen tiltalt for skadeverk, etter at han som innsatt på Ullersmo fengsel ved tre anledninger skal ha griset til cellen han var plassert på. Han skal blant annet urinert på gulvet og smurt mat og avføring utover gulv, tak og vegger.

Dømt i Halden i 2011

Høsten 2011 ble mannen, som opprinnelig er fra Hedmark, men som nå ikke er registrert med noen fast adresse, dømt i Halden tingrett. Utgangspunktet for den saken var at mannen hadde klart å få innpass i ulike idrettslag som fotballtrener, men han utnyttet situasjonen til å komme med sjikanerende meldinger til guttene han var trener for.

Dommen fra Halden tingrett omfattet også trusler mot tre dommere. En av dem var en dommer i Hedmark som hadde avsagt en dom mot mannen i 2003, en annen av dem var sorenskriver Thor Linde i Sarpsborg som hadde avgjort fengslingssaker mot mannen.

Saken som gikk i Halden tingrett skulle i utgangspunktet gått i Sarpsborg, men Sarpsborg tingrett ble vurdert som inhabil etter truslene mot sorenskriveren.

Halden tingrett dømte mannen til fengsel i to år og seks måneder, men da dommen falt hadde mannen allerede sittet sju måneder i varetekt.

... skade og plage deg

Tiltalen som nå legges fram for tingretten i Fredrikstad omfatter trusler mot flere aktører knyttet til rettssaken i Halden i 2011. Blant annet skal tingrettsdommeren som administrerte retten og en av meddommerne fått trusler fra 40-åringen. Truslene skal ha bestått av tekstmeldinger med ordlyd som «Vi skal skade og plage deg og gjøre livet surt for de andre i familien og vennene dine».

Videre skal sorenskriveren i Sarpsborg ha mottatt nye trusler. Det samme skal dommere i Borgarting lagmannsrett som forkastet anker over fengslingskjennelser.

Flere trusler skal ha blitt sendt årevis etter at mannen har vært i kontakt med mottakeren. Blant annet skal en dommer i Hedmark som avsa en kjennelse om besøksforbud mot mannen i 2004 fått tekstmelding i fjor sommer.