Tiltak mot pasientstrøm

Sykehuset Østfold setter inn flere tiltak for å håndtere at det kommer flere pasienter enn vanlig til sykehuset. De prioriterer nå å ha leger og sykepleiere på sengepostene hvor det er flest pasienter og i akuttmottaket. Personell flyttes fra poliklinikk til sengepostene, sier fagsjef ved sykehuset Helge Stene-Johansen.

Sykkelparkering utenfor Sykehuset Østfold
Foto: Sebastian Nordli/NRK