Hopp til innhold

Tillitsvalgte kritiserer sykehus-kutt i Oslo

Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier at både fødetilbudet og det psykiske helsetilbudet vil bli dårligere.

I går ble det klart at Kvinneklinikken ved OUS skal kutte 30 årsverk, mens 80 årsverk skal bort ved Klinikk for psykisk helse.

Samtidig sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i den årlige sykehustalen at helsevesenet er nødt til å stramme inn.

Det bekymrer blant andre Anne Hauan Helle, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbudet ved Kvinneklinikken.

– Jeg er bekymret for de ansatte og for det tilbudet som gis. Bestillingen fra Kjerkol er jo tydelig, det skal ned i årsverk, det skal trappes ned på innleie og overtid. Men da må også noen være tydelige på å si hva vi skal slutte å gjøre, hva er det publikum kan forvente å få av helsehjelp, sier Helle.

Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved OUS, mener det er paradoksalt at det kuttes når behovet øker.

– Det er ikke så lenge siden vi fikk flere stillinger fordi presset var så stort, vi har hatt en ekstrem økning i henvisninger over flere år, nå tas dette bort igjen, sier Aanderaa.