Hopp til innhold

Tillitsvalgt fnyser av Vys mistanker om syke-aksjon: – Hårreisende

Konflikten mellom lokførerne og Vy tilspisser seg. Nå slår Norsk Lokomotivmannsforbund tilbake mot togselskapet.

Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund sier det ikke er riktig at de har en aksjon gående.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg vil advare mot å presse folk til å gå på jobb når man er syk. Det å føre tog og være syk kan i verste fall være sikkerhetskritisk. Det er forferdelig hårreisende at en bedrift som Vy velger å fremstå slik, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund til NRK.

Onsdag sendte ledelsen i Vy ut en intern melding der de varslet at de inndro retten til egenmeldt sykdom blant lokførerne i region Øst med umiddelbar virkning.

Grunnen var at selskapet har opplevd en økning i sykefraværet, og at de har mistanke om at lokførerne gjennomfører en aksjon.

– Det stemmer overhodet ikke, det er rett og slett usant. Vi som fagforbund har ingen aksjoner gående, sier Ringdal.

En egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Forbundslederen er skuffet over at de ansatte har blitt fratatt denne retten.

– Jeg er forferdelig skuffet over at ledelsen i Vy kan bruke den slags metoder kollektivt. Vi vil ha det vurdert som brudd på fredsplikten, når de knytter det opp mot en angivelig arbeidskonflikt som vi ikke kjenner til, sier han.

– Drastisk økt sykefravær

Onsdag hadde ledelsen i Vy, via arbeidsgiverforeningen Spekter, et møte med LO Stat der de informerte om mistankene.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier selskapet de siste ukene har sett en synkende vilje til å jobbe overtid blant lokomotivførerne.

– Vi har også eksempler på at det er stasjoneringssteder som har drastisk økt sykefravær. Dette er såpass bekymringsfullt at vi via Spekter har gått til LO Stat og uttrykt vår bekymring rundt dette.

– Dere mener at dette kan være en aksjon?

– Det er det vi mistenker. Derfor ønsket vi å snakke med LO Stat om dette. Vi avventer nå en tilbakemelding fra dem på møtet vårt.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy er bekymret for synkende vilje til å jobbe overtid blant lokførere.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Frustrerte ansatte

NRK har blitt kontaktet av flere som har spurt om selskapet har lov til å inndra retten til egenmelding for en hel gruppe med ansatte.

Etter folketrygdlovens paragraf 8–27 kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra første fraværsdag dersom det foreligger en begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, opplyser Nav til NRK.

I lovteksten står det samtidig: «Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg.»

Etter det NRK kjenner til skal ikke de ansatte ha blitt kontaktet om det høye sykefraværet før de fikk beskjed om at selskapet inndro muligheten til egenmeldt sykdom.

Beskjeden skal ha ført til stor frustrasjon blant flere av de ansatte.

Lundeby understreker at de ikke ønsker at syke medarbeidere skal gå på jobb istedenfor å bli hjemme og bli friske. Han deler ikke Ringdals syn på at situasjonen vil gå utover sikkerheten.

– Det er helt de samme reglene på sikkerhet og vi er veldig opptatt av at sikkerheten er i høysete. Men vi ønsker nå legemeldt sykemelding hvis man er syk, sier han.

Kan påvirke togavganger

Søndag måtte Vy innstille alle sine avganger på Østre linje på Østfoldbanen. Selskapet opplyste da at de hadde gjort en planleggingsfeil, og ikke hadde personell å sette inn på avgangene.

Vy-tog

Togsettene fikk en overhaling etter at NSB skiftet navn til Vy.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Totalt ble 104 tog innstilt på søndag. Lundeby innrømmer at situasjonen kan gå utover flere togavganger.

– Det kan påvirke passasjerene på den måten at det blir innstilte togavganger. Det ønsker vi ikke. Vi vet at veldig mange av våre ansatte gjør en utrolig god jobb, og vi ønsker da ikke at det blir påvirket av eventuelle aksjoner.

NRK har blitt kontaktet av lokomotivførere som sier at de aldri fikk beskjed om at det var mangel på personell søndag. Til dette svarer Lundeby at de hele tiden jobber med å fylle ledige vakter.

– Vi ringer rundt når det er ledige vakter og forsøker å få noen til å jobbe overtid eller å flytte vaktene sine.

– Har dere forsøkt godt nok?

– Vi forsøker hele tiden å ringe rundt til lokomotivførere for å få dekket alle vakter. Vi gir aldri opp, men prøver hele tiden for at folk skal komme seg frem.