Tillater jakt med løse hunder blant ulver

Jegere får jakte med løse hunder i naturreservatet i Østmarka, har Miljødirektoratet bestemt. Det på tross av at en ulv ble skutt og drept i nødverge da den angrep en løs hund der i fjor.

Ulv drept i Østmarka

SKUTT: Alfahunnen i Østmarka ble drept i fjor høst, da den angrep et jaktlags elghund. Politiet mener jegeren handlet i nødverge, og ble derfor ikke straffet. Alle ulver i Norge er i utgangspunktet totalfredet.

Foto: Odd Arne Olderbakk

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark

– Båndtvang er et veldig enkelt tiltak, som gjør at hundene ikke er utsatt for angrep fra ulv og som gjør at ulven ikke risikerer å bli skutt, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Foto: Naturvernforbundet

– Vi er veldig skuffa. Vi håper at Miljødirektoratet ombestemmer seg og innfører båndtvang for å beskytte både hund og ulv i Østmarka, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Rælingen Jeger- og Fiskeforening (Rælingen JFF) har i lang tid leid naturreservatet i Østmarka til jakt. Det har vært uproblematisk helt frem til i fjor høst. Da ble en ulv skutt fordi den angrep en hund.

På bakgrunn av dette sa Fylkesmannen først nei til at jegerne skulle få jakte med løse hunder i området, men Norges Jeger- og Fiskerforbund og Rælingen JFF klaget.

Miljødirektoratet, som er grunneier, sa så at jakt med løse hunder i deres skoger er lov.

Ulv kan skytes i nødverge

– Den norske ulvebestanden er liten og veldig sårbar. I Østmarka har vi igjen én, kanskje to ulver. Naturreservater er laget for å ta vare på naturen og dyrene der. Når hunder får være løse under jakt, er det mye større risiko for at ulven kan bli skutt, sier Esmark.

Fra 1. juli 2012 inkluderer nødvergeretten hund under direkte angrep fra rovvilt. Dette er hjemlet i naturmangfoldslovens § 17.

– Vi har i utgangspunktet vært skeptiske til denne paragrafen. Jegere må ha kontroll på hunden sin, så ikke slike konflikter oppstår, mener hun.

– Hundeeiers ansvar

Seksjonsjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

– I de fleste områder som er vernet etter naturmangfoldsloven har man anledning til å utøve jakt på vanlig måte. Det innebærer også å få jakte med hund, sier Terje Bø. Miljødirektoratet vil ikke stille spesielle vilkår på sin eiendom.

Foto: Grete Thobro

– Det er ganske uvanlig at hunder blir angrepet av ulv under ordinær jakt. Totalt sett er risikoen relativt lav, sier Terje Bø, fagdirektør ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Direktoratet mener også at det er hundeeiers ansvar å passe på hunden sin under jakt i områder hvor ulv ferdes.

– De fleste jegere vil ta hensyn til dette og tilpasse seg ettersom de vil ha med seg hunden hjem igjen når jakta er ferdig, sier Bø.

Ønsker ikke konflikt

Bruk av hund til jakt har lange tradisjoner i Norge. I naturreservatet i Østmarka foregår det jakt på både fugl, hare, småvilt og elg.

Bjørn Mathiesen, leder for Rælingen jeger og fiskeforening (RJFF)

– Det er helle ikke bare jegere som slipper hunder løs i Østmarka. Det gjør vanlige friluftsfolk også, sier Bjørn Mathiesen.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Selv er jeg en ivrig fuglejeger. Hvis jeg skulle tatt med meg min hund på fuglejakt i bånd, så hadde ikke det fungert. Heller ikke for en harehund som må ut i terrenget å søke. Selve jaktformen forutsetter bruk av løs hund, sier Bjørn Mathiesen, leder for Rælingen JFF.

Ifølge Mathisen ønsker ingen jegere å havne i en nødvergesituasjon.

– Vi som jakter i Østmarka er fullstendig klar over at det er ulv der. Vi kommer derfor til å ha egne restriksjoner og er veldig påpasselige. Vi har selvfølgelig ikke noe ønske om å skape en konfliktsituasjon mellom hundene våre og ulven.