Tilkallingsliste for vaksinering

I Drammen kan folk som ennå ikke har fått vaksinen, sette seg opp på en tilkallingsliste for vaksinering. Dette blir gjort for å få brukt opp doser når folk ikke møter til vaksinetime. Vaksinekoordinator i kommunen, Kristina Vejlgaard, sier at det er viktig at de som melder seg kan være på plass innen en halv time. Innbyggere kan registrere seg på lista via helseboka.