Tilbyr vern av skog

Tre grunneiere tilbyr frivillig vern av skog slik at Sandå og Henestangen naturreservat kan utvides. Naturreservatet ligger i kommunene Våler og Råde i tilknytning til Vansjø.
I området finnes gammel barskog og store deler av en intakt lavlandsmyr.

Rotvelt i mose øst for Nordre Langvenn i Storskog
Foto: Kai Jensen