Tilbyr UDI det tomme sykehuset

Nordic Holding Group, som har kjøpt sykehusbygget på Cicignon i Fredrikstad, har tilbudt UDI midlertidige plasser til asylsøkere i bygget. I neste uke tømmes sykehuset for pasienter.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Sykehusbygget på Cicignon kan bli brukt til å huse asylsøkere.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nordic Holding Group har kjøpt sykehuset på Cicignon og venter på tillatelse til å bygge om til leiligheter. I mellomtiden er de villige til å leie det ut. Selskapet har tilbudt UDI mellom 400 og 600 midlertidige mottaksplasser i høyblokkene.

– Det er vel tjue rom i hver etasje som kan brukes til overnatting, sier advokat, Mats Mæland.

Han representer det Bergens-baserte selskapet som har kjøpt sykehusbyggene i Fredrikstad sentrum.

1000 leiligheter

Nordic Holding Group planlegger å bygge om til om lag 1000 leiligheter. Mens de arbeider med tillatelse til bruksendring vil selskapet leie ut til midlertidig mottak, for tre måneder av gangen.

Sykehuset Østfold

Høyblokkene på Cicignon er tilbudt som mottaksplasser for asylsøkere.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Drift som asylmottak er uansett midlertidig. Inntil tre måneder er en periode det er lite sannsynlighet for at vi har behov for eiendommen til eget bruk, sier Mæland.

Nordic Holding Group anslår at de vil ha behov for mellom 30 og 40 ansatte, dersom det blir et midlertidig mottak. Bedriften har et datterselskap som har erfaring med både restaurant og hotelldrift. De vil søke etter arbeidskraft i Fredrikstad for oppfølging av sikkerhet og å sørge for at asylsøkerne trives.

Advokat Mæland sier de er opptatt av å ha et godt forhold til nærmiljøet. Dersom UDI takker ja til tilbudet om midlertidige mottaksplasser, vil selskapet ha møter både med naboer og kommunen. Han er innforstått med at såpass mange mottaksplasser i Fredrikstad sentrum vil føre til konsekvenser i lokalmiljøet.

Levende bydel

Sykehuset tømmes for pasienter i neste uke, men de nye eierne skal i utgangspunktet ikke overta bygget før ved årsskiftet. De håper å kunne overta tidligere, dersom UDI er interessert i bruk av bygget.

Mæland mener det kan være positivt at bygget ikke blir stående tomt:

– Man får mennesker i byen, det blir en levende bydel.

– Men noen er jo redd for personer som kommer fra andre land, som kanskje er traumatisert av krig, har en annen kultur, også videre?

– Vi har forståelse for at noen er usikker på hva det vil innebære. De tilbakemeldingene vi har fått er at hvis man er så heldig å få disse fra Syria som naboer, har det fungert veldig godt på de stedene der de er blitt tatt imot. Det har vel gått bra på hotell Victoria i Fredrikstad, sier Mæland.