Tidenes passasjervekst på T-banen i Oslo

Aldri har økningen i antall kollektivpassasjerer i Oslo vært større enn i fjor. Tidenes vekst på T-banen har æren.

Ståplasser på t-banen

ALL TIME HIGH: T-banen i Oslo og Bærum hadde rekordvekst i 2017. Ny Fornebubane, ny sentrumstunnel og nytt signalanlegg skal gjøre at økningen fortsetter i fremtiden.

Foto: Charlotte Sverdrup / Ruter

– Utviklingen de siste ti årene har vært fantastisk, og målet vårt er at dette skal fortsette, sa en glad og stolt administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter da han la fram trafikktallene for 2017.

Siden det felles kollektivselskapet for Oslo og Akershus ble etablert i 2007 har antall passasjerer på buss, trikk, bane, båt og tog økt med 63 prosent.

Rekord i Oslo

I jubileumsåret 2017 hadde Ruter en trafikkvekst på 5,9 prosent. Det er 21 millioner flere påstigninger.

Økningen var 5,3 prosent i Akershus og 6,1 prosent i Oslo. Trafikkøkningen i Oslo er ny rekord.

Fordelingen på de ulike transportmidlene ser slik ut:

Passasjerøkning 2016 - 2017

Driftsart

Passasjerer

Økning

Buss

158 millioner

7,7%

T-bane

118 millioner

10,9%

Trikk

51 millioner

- 3,0%

Tog

39 millioner

8,5%

Båt

4,5 millioner

- 0,6%

Totalt

371 millioner

5,9%

– Veksten skyldes i hovedsak at vi har økt kapasiteten, og så skyldes det selvfølgelig også at vi har fått økte priser i bomringen. Det har blitt enklere å reise kollektivt for de aller fleste, og litt vanskeligere å kjøre bil, sier Ruter-sjefen.

Ifølge tall fra Fjellinjen kjørte 570.000 færre lette kjøretøy gjennom bomringen i februar i år sammenlignet med februar i fjor.

Pussig nok er nedgangen i prosent nøyaktig like stor som veksten i kollektivtrafikken, nemlig 5,9 prosent.

Bernt Reitan Jenssen

TI ÅR MED RUTER: Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus ser ganske annerledes ut nå enn for ti år siden, kan Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen konstatere.

Foto: OLAV JUVEN / NRK

Lørenbanen og Østensjøbanen

10,9 prosent økning på T-banen er også ny rekord og topper ti prosent passasjervekst fra året før.

– Det skyldes at vi økte tilbudet vesentlig. Vi har fått en ny bane, nemlig Lørenbanen, og en ny stasjon, Løren. Vi har også fått dobbelt så mange avganger på Østensjøbanen.

Han er ikke overrasket over at trikken hadde en liten nedgang.

– Kapasiteten på trikken er oppbrukt. Når vi i tillegg graver opp trikkeskinner for å gjøre dem i stand til å ta imot de nye vognene som kommer om noen år, var ikke dette annet enn å forvente, sier Bernt Reitan Jenssen.

Historisk og gledelig

– Dette er historiske og gledelige tall, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Lan Marie Nguyen Berg med grafer for kollektivvekst

PEKER OPPOVER: Lan Marie Berg (MDG) lar seg ikke blende av at de fleste piler for kollektivtrafikken peker oppover, men lover å fortsette innsatsen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Aldri i Ruters historie har vi sett en større økning i antall kollektivreiser i Oslo. At stadig flere reiser miljøvennlig bidrar til en mer inkluderende by der astmatikere og barn kan puste fritt, klimagassutslippene går ned og de som virkelig trenger bilen, slipper å stange i kø.

– Arbeidet er ikke ferdig, og de neste årene skal vi fortsette å utvide antall avganger, sette inn flere elbusser, rulle ut nye trikker og få i gang byggingen av Fornebubanen og ny t-banetunnel, sier Berg.