Hopp til innhold

- Sosialdemokratiet er genialt!

Thor Erik Forsberg, 3. kandidat for Arbeiderpartiet i Østfold, vil senke terskelen for å be om hjelp.

Thor Erik Forsberg i Østfold Arbeiderparti
Foto: Jørgen Gangstøe/NRK

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Sosialdemokrati trenger vi ingen universitetsutdannelse for å skjønne. Får du trøbbel så stiller jeg opp for deg. Og får jeg trøbbel så stiller du opp for meg. En genial måte å organisere samfunnet på!

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Det viktigste for meg er å kjempe fattigdom gjennom å gi mennesker verktøy til å mestre det livet man har fått utdelt. Det handler å senke terskelen for å be om hjelp. Særlig for barnefamilier som ikke takler tilværelsen med barna så bra, og om menneskene som må ruse seg for å klare å komme gjennom dagen i dag. Sjuke mennesker fortjener behandling og oppfølging, ikke bli møtt med straffeloven som i dag. Det handler om økt satsing på lavterskeltilbud. Økt satsing på livskvalitet framfor økt privat forbruk fra de av oss som allerede handler nok gensere, pyntegjenstander og skjønnhetsprodukter!

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Politiske samarbeidspartnere må ha engasjement for å bygge små og store fellesskap som gir plass for alle menneskers drøm om å utfolde seg på sin måte. Og vi må dele målet om arbeid til alle og synet på arbeidstakernes rettigheter og fagbevegelsens plass

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

–SV/SP

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp

Hvordan stiller du deg til utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold?

– Vinner vi valget skal dobbeltspor Oslo – Sambukta gjennomføres etter NTP. Deretter skal vi slåss for videre utbygging helt til svenskegrensa så raskt som mulig! Dette er en viktig investering for miljø, pendlere og næringsliv!

Hva mener du om sammenslåing av kommuner?

– Det er åpenbart noe å hente på kommunesammenslåinger blant enkelte kommuner for å bedre tjenestetilbudet. Men ofte så kan det ha andre uheldige konsekvenser, slik som at færre er med å bestemme i politikken. For Sarpsborg og Fredrikstad har det vært tvingende nødvendig. Men det betyr ikke at alt bare har blitt bedre. Det er viktig med nærhet mellom innbyggere og folkevalgte. Her føler nok mange at noe har gått tapt på veien.

Bør det åpnes for tvangssammenslåing av kommuner?

– Sammenslåing av kommuner bør komme som initiativ fra egne innbyggere. Jeg ser ingen kommuner i Østfold i dag som må tvangssammenslås med andre for gi et godt nok tjenestetilbud til innbyggerne sine. Men alle kommuner bør se hvilke muligheter som ligger i å samarbeide mer med andre. Og ikke minst at vi er i stand til å samarbeide for fylkets beste. Vi må ha såpass romslighet over kommunegrensene at vi ønsker at andre skal lykkes. Jeg tror vi har litt å gå på der. Lykkes en så lykkes vi alle!

Hvordan ønsker du at Moss Lufthavn Rygge skal utvikle seg i framtiden?

– Samferdselsdepartementet har nå gitt ledelsen ved flyplassen mulighet til å levere. Både det offentlige og private eiere har stilt opp for flyplassen.
Jeg håper på flere muligheter til å reise innenlands for østfoldingene. Hvis det viser seg at det er nødvendig å flytte taket på antall flybevegelser ytterligere for en nødvendig utvikling vil ØAP og jeg følge opp det. Vi må klare å kombinere en levedyktig flyplass i Østfold samtidig som vi klarer å opprettholde flyplassene i distriktene.