Tester ut ny kreftmedisin i Østfold

Overlege Andreas Stensvold har fått et kreftforskningsstipend på to millioner kroner. Han håper dette kan sette Sykehuset Østfold på kartet.

Andreas Stensvold, leder kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.

STIPEND: Overlege Andreas Stensvold er godt fornøyd med stipendet.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Forskningsstipendet betyr at Sykehuset Østfold blir det første sykehuset utenfor universitetssykehusene som kan teste ut nye medisiner for første gang på mennesker.

Kreftmedisin

Overlegen forteller at han skal teste ut en ny medisin for å trigge immunsystemet mot kreft. Medisinen vil bli testet ut mot blærekreftpasienter.

– På lang sikt håper jeg at vi kan bytte ut dagens medisin mot dette vi nå skal teste ut, sier Stensvold.

Han håper at de vil starte behandlingen i januar neste år.

Satser på kreftforskning

Forskningssjef i Sykehuset Østfold, Waleed Ghanima, sier til sykehusets nettsider at Sykehuset Østfold satser på kreftforskning.

– Høyt pasientvolum og de spesielle helsemessige utfordringene kreftpasienter har, har ført til at kreft har blitt definert som et av satsingsområdene ved Sykehuset Østfold, sier Ghanima.

Overlege Stensvold håper forskningen vil slå positivt ut både for pasienter og sykehuset.

– Jeg gleder meg veldig. Dette er noe vi har jobbet for lenge. Så er det kjekt om vi klarer å sette Sykehuset Østfold på kartet. Dette blir kjempespennende, avslutter han.