Tester ut feller for å få ned villsvinbestanden

Villsvin med dødelig pest sprer seg i Europa og norske bønder mener det haster med tiltak. – Dette er dyr vi ikke vil ha i norsk fauna, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Villsvin

FREMMED ART: Villsvin er regnet som en fremmed art i Norge.

Foto: Thomas Males / Thomas Males

På et jorde ved Kornsjø i Halden er det tydelige spor etter villsvin. I dag er jakt med villsvinfeller forbudt, men nå skal det prøves ut på Østlandet.

Fellene fanger villsvinet og lukker dyret inne.

– Når jeg ser denne tenker jeg at dyrevelferden blir ivaretatt, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Hun var med da en av fellene som skal settes ut ble demonstrert nær svenskegrensa tirsdag. Hun sier man er redd villsvinene skal spre sykdommer til norske husdyr.

Olaug Bollestad

HØRER IKKE TIL I Norge: Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad mener villsvinet ikke hører til i Norge.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Jeg tenker at dette er dyr som ikke hører til norsk fauna. Vi skal både ivareta dyrevelferden når vi tar dem ut, men vi skal også ivareta dyrevelferden til husdyra i vårt land og vi er redde for sykdommer som kan følge villsvinet.

Villsvin kan nemlig bære med seg Afrikansk svinepest som er svært smittsomt og dødelig. Sykdommen kan smitte til norske svinebesetninger.

Sykdommen ble påvist på villsvin i Tyskland i september. Det er også påvist i blant annet Belgia og Polen.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet vil et utbrudd av svinepesten få store konsekvenser i Norge.

I 2019 kom en handlingsplan fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Målet for planen er at det skal være minst mulig villsvin på et minst mulig areal.

Villsvin er regnet som en fremmed art i Norge.

Maximilian M. Zimmermann

VISER FELLEN: Skog- og utmarkskonsulent i Norskog, Maximilian M. Zimmermann viser frem fellen som er satt ut i Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

Merket stor økning

Bonde Jan Roger Eriksen har merket stor økning i antallet villsvin det siste året. Han mener det haster med å gjøre tiltak for å holde bestanden i Norge nede.

– De gjør jo store skader på innmarka og særlig kornåkre. Og så ser vi jo fra år til år at det blir mer og mer villsvin. Så skadene blir jo større for hvert år og det har vært betydelig større skader i år enn det var i fjor, sier han.

Han sier villsvin kan få store konsekvenser for driften hans.

Bonde Jan Roger Eriksen

ØDELEGGER INNMARK: Bonde i Halden, Jan Roger Eriksen sier villsvinet har store konsekvenser for kornåkre.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Hvis det forsetter kan det bli vanskelig å drive med korn i sånne områder i det hele tatt egentlig.

Bønder frykter at husdyr skal bli smittet av svinepest.

– Det er klart at svinenæringa i Norge er livredde for svinepesten. Så det er jo kanskje det man er mest redd for.

– Færrest mulig villsvin i Norge

Det er Villsvinprosjektet som har søkt om tillatelse til å prøve ut fellene. Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Norskog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold startet prosjektet høsten 2019.

– Vi må felle mer enn to tredeler av bestanden for at det skal bli færre villsvin. Da har vi søkt om tillatelse til å prøve ut en villsvinfelle, fordi det mener vi er nødvendig, i tillegg til jakt for å kunne ta ut nok villsvin, sier leder av prosjektet, Finn Erlend Ødegård.

I Norge er det forbudt å fôre villsvinet. Det mener Ødegård er en fordel for at ikke bestanden skal øke enda raskere.

Finn Erlend Ødegård

SØKT OM TILLATELSE: Leder i Villsvinprosjektet, Finn Erlend Ødegård sier det er viktig å få testet fellene.

Foto: Tomas Berger / NRK

Han sier de nå skal få erfaringer med denne typen feller og hvordan disse fungerer for å kunne ta ut villsvin på en god måte.

– Målet er at vi skal ha færrest mulig villsvin i Norge, på færrest mulig områder. Og vi mener det viktigste tiltaket for å få til det er at grunneierne samarbeider og lager en plan for hvordan de skal få ned bestanden.