Tester over 100 ansatte i timen

Drammen sykehus koronatester over 100 ansatte i timen fram til fredag etter smitteutbruddet på ortopedisk avdeling. Massetestingen går etter planen, ifølge sykehuset. Prøvene analyseres fortløpende, og de siste resultatene skal være klare lørdag.

Smitteutbrudd ved Drammen sykehus
Foto: Vestre Viken HF