Hopp til innhold

Terskelsprengning ikke avklart

Det ble ingen avklaring, da Kystverket presenterte terskelfjerningsplaner ved Svinesund for svenske myndigheter.

Skip i Ringdalsfjorden ved Svinesund

Ringdalsfjorden (bildet) er en grensefjord mellom Norge og Sverige. I grove trekk strekker fjorden seg fra Singlefjorden og inn til Halden, der den går over i Iddefjorden. På flere steder under Svinesundsbroene er dybden i fjorden svært lav, og begrenser størrelsen på skip som kan inn og ut fjorden til og fra Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det ble ikke trukket noen konklusjon, da Kystverket møtte svenske myndigheter for å snakke om fjerning av undervannstersklene ved Svinesund, sier sjef i Kystverket Distrikt Øst, Harald Andreassen til NRK.

Dermed er det fortsatt uvisst hva svenske myndigheter vil gå inn for i forhold til undervannstersklene, som begrenser størrelsen på hvilke båter som kan gå til Halden.

Les også:
Konsekvensutreder tersklene
- Terskelsprengning ikke nødvendig
Støre vil ta seg av flaskehals
- Tersklene ikke offentlig ansvar

Skandi Acergy

Da 'Skandi Acergy' skulle hente kabler på Nexans anlegg i Halden, var det såvidt det 156,9 meter lange og 27 meter brede skipet kom seg inn over Svinesundstersklene. Flere slepebåter måtte til og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet, som stikker 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

La frem 2001-planene

- Fra svensk side møtte Naturvårdsverket og Vestra Gøtalands len. På møtet i Gøteborg fremla Kystverket de planene vi tidligere har lagt frem, sist i 2001, forteller Andreassen.

De svenske myndighetene skal nå vurdere for eller mot fjerning av tersklene. Svenskene har tidligere gått i mot å fjerne tersklene av frykt for forurensning av svenskekysten.

I 2002 var mange av komponentene rundt en terskelfjerning på plass, og i følge Kystverket var rundt 50 millioner kroner avsatt den gang til å redusere tersklenes høyde.

Skeptiske til planene

Begge land har myndighet i grensefjorden og svenske myndigheter sa blankt nei, da saken var oppe forrige gang.

Bakgrunnen var at de fryktet at forurensede masser fra bunnen av fjordarmene rundt Halden skulle komme i sig.

I løpet av det siste året har en rekke politikere og ministere engasjert seg i saken, og det er lagt press på Kystverket for å få til en konsekvensutredning i samarbeid med svenskene.

- Nytt møte i saken er foreløpig ikke berammet, sier Andreassen til NRK.

Lys Line, Lysbris

Norske Skog Saugbrugs eksporterer alt papir. Bedriften mener å ha den nødvendige transporten på land og til vanns for sin virksomhet. Rederiet Lys Line står for papirtransporten fra Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Truer arbeidsplasser

Det er hevdet fra politikere lokalt og regionalt , LO Østfold og fagforeninger i Halden at arbeidsplasser ved industribedriftene Nexans og Saugbrugs er truet, dersom ikke tersklene fjernes og større skip kan gå inn til Halden.

Saugbrugs har til NRK sagt at de ikke lenger er pådrivere i saken, fordi de klarer seg med de transportløsningene de allerede har, og ikke anser tersklene som en trussel mot arbeidsplassene ved bedriften.

Nexans har derimot store problemer med å få de aller største kabelskipene til sitt fabrikkanlegg på Knivsø ved Halden.