Terrorsikring ikke på plass

Sikringen av Halden havn er ikke kommet i orden denne uke, slik planen var. Kystverkets har hatt møte med kommunen, men endelig løsning er ikke klar.

Mølen havn, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Halden havn har vært stengt for internasjonal skipstrafikk siden 22. november på grunn av manglende terrorsikring.

Sikringen av Halden havn er ikke kommet i orden denne uke, slik planen var.

Kystverkets Arne Brathu sier det har vært møte med kommunen, men den endelige løsningen for sikkerheten på havna er ikke avklart.

 

Tømmer
Foto: Rainer Prang / NRK

Ikke noe i veien for "on-off-løsning"

- Vi har hatt møter med Halden kommune denne uke, men vi har ikke fått en endelig og konkret løsning på bordet, sier Arne Braathu, overingeniør ved Kystverket Sør Øst, til NRK.

Saugbrugs i Halden måtte den 30. november få alt importert tømmer via havnen i Sarpsborg på grunn av at den kommunale havna på Mølen i Halden mistet retten til å ta imot skip i internasjonal skipstrafikk fra 22. november.

Årsaken var at Halden havn ikke var tilstekkelig terrorsikret.
Bedriften har blitt enig med Halden kommune om å låne havna, og å betale for ISPS-sikringen, når skip i internasjonal trafikk ankommer Halden havn. 

- Det er ikke noe i veien for at det etableres en ISPS-sikring på en slik "on-off-måte", som det man nå ser for seg i Halden havn, sier Braathu.

Havna skal sikres med to meter høye mobile gjerder, og det skal være vakter på området, når skip i internasjonal skipstrafikk ligger ved kaia.

- Godt håp om å finne løsning

Det var en svært dyr løsning for Saugbrugs å frakte tømmeret de nærmere 30 kilometerene på en sterkt trafikkerte E6 mellom byene.  

Norske Skog Saugbrugs fikk massiv kritikk fra Naturvernforbundet i Østfold på grunn av tømmertransporten fra Alvim-kaia i Sarpsborg til bedriften i Halden.

Papirfabrikken tilbød seg overfor kommunen å betale for ISPS-sikringen av den kommunale havna.

- Dette er den beste løsningen for alle parter. Det er slik vi har lagt opp våre transportsystemer for mottak av importert tømmer, og det er slik vi gjerne vil ha det fortsatt, sier informasjonssjef Erik Sandersen ved Saubrugs til NRK.

Halden kommune har tidligere i høst bevilget 500 000 kroner til sikring av den kommunale havna, men pengene har ikke blitt benyttet.  

- Nå tror vi på en god løsning for alle parter. Det har vært flere møter rundt dette, og vi regner med at alle bitene faller på plass innen rimelig kort tid, sier rådmann i Halden kommune, Per Egil Pedersen, til NRK.

Må importere tømmer

Totalt bruker Saugbrugs 800 000 kubikkmeter tømmer og flis i sin papirproduksjon årlig, det er tilsvarende et dagsbehov på rundt 2 000 kubikkmeter.

Enkelte år har Norske Skog Wood, som leverer tømmer til selskapets norske papirfabrikker, levert opp mot 100 000 kubikkmeter av det totale forbruket. Så langt i år er rundt 40 000 kubikkmeter importert.

Det aller meste av Wood-tømmeret kommer fra Baltikum, og losses på Halden havn.