Terrordømt Krekar-kontakt kan utleveres

Østfold-mannen i 40-årene som i Italia er dømt for å være en del av en terrororganisasjon, kan utleveres. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en kjennelse.

Pågrepet sammen med Krekar

KAN UTLEVERES: Borgarting lagmannsrett har bestemt at mannen som er dømt til ni års fengsel i Italia for å være en del av Mulla Krekars terrornetverk, kan utleveres.

Foto: Privat / NRK

Mannen, som er norsk statsborger, er dømt til ni års fengsel i Italia for å være en del av Mulla Krekar sitt internasjonale terrornettverk.

Forrige uke mente Oslo tingrett det verken var grunnlag for å utlevere mannen eller varetektsfengsle ham. Avgjørelsen ble anket på stedet av påtalemyndighetene.

Onsdag var anken oppe til behandling i Borgarting lagmannsrett, og der fikk saken motsatt utfall. I motsetning til tingretten mener lagmannsretten at det er grunnlag for å utlevere mannen. Lagmannsretten mener også at det er grunnlag for å varetektsfengsle mannen i opptil fire uker.

Mannen har motsatt seg utlevering.

Ny arrestordre-avtale

43-åringen ble begjært utlevert til Italia allerede i 2015.

Den gang avslo Justis- og beredskapsdepartementet en begjæring om å utlevere mannen, fordi han er norsk statsborger. Etter at dommen i Italia falt i fjor, kom det en ny utleveringsbegjæring fra Italia. Denne ble også avslått.

Utleveringsbegjæringen som ble behandlet i Oslo tingrett sist uke, har sammenheng med begjæringen fra i fjor. Grunnen til at italiensk påtalemyndighet igjen har begjært mannen utlevert, er en ny norsk-europeisk arrestordreavtale som trådte i kraft i november.

Arrestordre-avtalen skal gjøre det lettere å utlevere norske statsborgere til EU-land.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Flere nyheter fra Oslo og Viken