Temperatur i teateret

Det var periodevis høy temperatur på folkemøtet i Fredrikshalds teater i Halden fredag kveld.

Folkemøte i Fredrikshalds teater

STOR AP-TROPP. Halden Arbeiderparti møtte mann- og kvinnesterke opp med hele sitt lokale toppsjikt på plass til folkemøtet. Både ordfører Dahl, varaordfører Østensvig, gruppeleder Olaussen, partileder Knudsen og Aps stortingsrepresentant fra Halden, Wenche Olsen, var blant de mange rød-trøyene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rundt 100 personer var samlet i det gamle teateret i Halden, og det var tidvis høy temperatur, da politikere fra mange av kommunestyrets partier var tilstede i folkemøtet arrangert av Johan Spørch Thoresen fredag kveld.

For halvannet årsiden arrangerte samme mann et folkemøte for fullt hus, da som privatperson, mens denne gangen står han også oppført på Vårt Valgs liste.

- Dette er mitt private initiativ denne gangen også, og ikke partiets.

Jeg ser at jeg ville stått friere ved å ikke stå på noen liste, men alle som er tilstede her, får anledningen til å mene akkurat det de vil, sa Spørch Thorsen til nrk.no.

Både Ap, SV, Krf, Sp, Vårt Valg, Høyre, Frp, Rødt og Venstre var tilstede i salen, og flere var på talerstolen.

Les også:


Folkemøte i Fredrikshalds teater
Foto: Rainer Prang / NRK

Folkemøte i Fredrikshalds teater

HAVN OG DEMOKRATI. Tidligere havnesjef Øyvind Johannessen (øverst) mente dagens havneplaner er urealistiske, og ville pusse opp Mølen. Arne Helgestad kritiserte Halden Arbeiderparti, og beskrev seg selv som en mann som vil byen vel. Fra salen ble det hevdet at trykksaken han hadde distribuert inneholdt løgner, noe han avviste.

Foto: Rainer Prang / NRK


- Slaktet havneprosjekt

Og de fikk si det de ville, de to innlederne Thor Edquist og Øyvind Johannessen, henholdsvis Høyres ordførerkandidat i Halden i år, og tidligere havnesjef og Venstre-mann i Halden.

Edquist, som har nærmere 25 års fartstid innen logistikkbransjen, kunne orientere om hvorfor han mente markedet ikke kommer til å bry seg om Halden havn, og hvorfor det ikke vil være mulig å tjene penger på havna, slik han ser det.

- Det er markedet som bestemmer.

Markedet vil ha billigst mulig frakt over kortest mulig avstand, og at noen skulle ville ta turen innom Halden havn, for dermed å få doblet prisen på transporten, holder jeg for helt utenkelig, sa Thor Edquist blant annet.

Han påpekte at hvis den nåværende havna på Mølen forsvinner, med 500 - 600 meter kaiplass, vil det være å spille hasard med arbeidsplassene på Nexans.

Neste innleder var den tidligere havnesjefen i Halden, Øyvind Johannessen, som dels orienterte om forholdene før og nå på den nåværende havna, Mølen, og deretter sådde tvil om mulighetene for å etablere en havn på Sauøya.

- Tidligere beregninger viser at det minst vil koste 300 millioner å bygge ny havn, og de beregningene er åtte år gamle.

Det har ikke blitt billigere å bygge siden den gang, sa Johannessen.


Folkemøte i Fredrikshalds teater

TOK AVSTAND. Ordfører Per-Kristian Dahl tok avstand fra møtelederens demokratisyn, da to innledere hadde kritisert havna og en tredje kritiserte ordføreren direkte.

Foto: Rainer Prang / NRK

Brast for AP

Etter de to innledningene om havn, kom den tidligere fagforbundslederen, Arne Helgestad på scenen.

I år har han viet tiden sin til en privat folkeaksjon, som støtter Høyres ordførerkandidat. Det er laget en løpeseddel, som tar for seg positive og negative forhold i Halden, som en gruppe pensjonister har distribuert i folks postkasser i kommunen.

Etter et par innledende setninger fra Helgestad, brast det for Aps varaordfører John Østensvig.

Han protesterte overfor ordstyrer Spørch Thorsen på at det ble drevet kampanje mot Arbeiderpartiets ordfører.

Det ble hevdet fra Arbeiderpartiet at det var to samkjørte innledere , som hadde snakket om havna, som er et av Aps store prosjekter i Halden.

Deretter fulgte Aps ordfører Per-Kristian Dahl selv opp, og etterlyste Spørch Thorsens demokratisyn.

- Jeg tar avstand fra det demokratisyn du står for, sa Dahl til Spørch Thoresen.

Folkemøte i Fredrikshalds teater

LIGGER PÅ LOKAL-TV. For de som ikke fikk med seg debatten i Fredrikshalds teater fredag er debatten å finne noen dager fremover på 'TV-Halden'.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Godt forhold til sentrale myndigheter

Aps Svein Olaussen, som er en nestor i politikken i Halden, gikk på talerstolen og beskrev Halden-politikken med at det stort sett er bred oppslutning om de politiske sakene.

Et viktig spørsmål, for å få til utviklingen av en ny bydel på Mølen, har vært diskusjonene om flytting av et jernbanespor.

I flere runder har Halden kommune og Jernbaneverket diskutert et uttrekksporet på Mølen, som på mange måter blokkerer utviklingen av området.

- Dette spørsmålet er nå løst med Jernbaneverket, kunne Olussen fortelle forsamlingen.

Han fortalte at kommunen nyter stor tillitt hos sentrale myndigheter, og at samspillet mellom Halden kommune og Staten er viktig, og at det fungerer godt.

- Halden har kjempemuligheter, sa Olaussen.

Folkeforvirring

Etter utblåsningen fra Ap, roet debatten seg, og innleggene kom på løpende bånd.

Tema for dagen var "Folkemøte om havneutvikling og demokrati", og det ble avlevert en hel del kraftsalver rundt spørsmålet om Halden burde ha havn eller ei, og om det lå andre årsaker bak å fjerne Mølen.

- Jeg tror ikke det er planer om ny havn det er snakk om, men å få frigjort områder på Mølen til helt andre formål, sa Venstres Roar Günther Andersen.

Arild Johansen fra Vårt Valg hevdet prisene, som til nå er angitt for Halden kommunes havneprosjekt, er langt unna den reellle summen.

Fra kommunen er det så langt hevdet at havneprosjektet kommer til å ligge på rundt 200 millioner kroner.

- Legger man sammen kaibygging, tunnel gjennom fjellet på Sauøya, jernbane og infrastruktur på land, så snakker vi om et sted mellom 700 millioner kroner og en milliard, sa Arild Johansen.

Per Egil Evensen, som er ordførerkandidat for Frp, mente møtet hadde gitt ham en blandet følelse.

- Jeg mener dette har båret preg av folkeforvirring. Her kommer det opplysninger om at havna kan koste mellom 200 millioner og en milliard.

Kona pleier å spørre meg, når jeg kommer fra møter hvordan det har vært. Denne gangen er jeg ikke sikker på hva jeg skal svare, sa Evensen.

Hans parti har hatt utbygging av ny havn i partiprogrammet i fire perioder, fortalte han.

Johan Spørch Thoresen

NY PRIS. Johan Spørch Thoresen mener en ytringsfrihetspris kan være viktig å ha i Halden. Han håper at lokale næringsdrivende vil stille seg bak prisen, slik at den blir en realitet kanskje allerede i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ytringsfrihetspris

Møteleder og initiativtaker Johan Spørch Thorsen introduserte "Ytringsfrihetsprisen" for forsamlingen.

- Jeg håper å få støpt en slik pris i bronsje, som kan stå ved talerstolen i rådhuset, og minne kommunestyrets medlemmer på hvor viktig frihet til ytring er, sa han.

Ingen av de tilstedeværende politikerne satte seg der og da imot en slik ide.

- Så håper jeg å få støpt figuren i kompositt, for en utgivelse til potensielle mottakere av prisen.

Det skal samles et råd, bestående av menn, kvinner, gamle og unge fra ulike samfunnslag. Dette rådet skal dele ut en ytringsfrihetspris, til den de synes fortjener det mest, sa Johan Spørch Thoresen.

Ytringsfrihetspris

LISE AMUNDSEN. Halden-kunstneren Lise Amundsen har donert skulpturen som skal utgjøre 'Ytringsfrihetsprisen'. Den er et barn som strekker hendene i været med to fugler.

Foto: Rainer Prang / NRK