Tellevik Dahl blir ordførerkandidat

Tone Tellevik Dahl blir etter alt å dømme Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Etter det NRK erfarer ønsker en enstemmig nominasjonskomite at Tellevik Dahl skal utfordre Høyres Fabian Stang.