Telefondekningen tilbake i Halden

Nesten alle abonnenter i Aspedammen i Halden har nå telefondekning. Det opplyser Telenor. Innbyggerne har de siste dagene vært helt uten fasttelefondekning i tillegg til at mobildekningen i området er svært dårlig. Feilen er rettet opp. Ifølge Telenor er det nå kun tre abonnenter som ikke har telefondekning. Det jobbes med å finne ut hva dette skyldes.