Mener teknologi er fremtiden for eldreomsorgen i Norge

Teknologiske hjelpemidler vil være en betydelig del av eldreomsorgen i fremtiden, tror virksomhetsleder for hjemmehjelpen på Bragernes, Hege Rokke.

Mater pasienter

Slike maskiner kan bli fremtiden i eldreomsorgen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Teknologi er fremtidens eldreomsorg, tror virksomhetsleder for hjemmehjelpen på Bragernes, Hege Rokke.

Hun er eier av et prøveprosjekt i eldreomsorgen i Drammen kommune. Sammen med fire andre kommuner prøver de ut teknologiske hjelpemidler i eldreomsorgen.

Midlene skal både gjøre hverdagen enklere for hjemmesykepleien og brukerne, men også fungere som et trygghetsskapende middel for de pårørende.

I dag prøver de blant annet ut GPS og Digital dagbok for demente pasienter.

Les også:

Digital dagbok

En av de teknologiske hjelpemidlene som nå prøves ut i Drammen, er den digitale dagboken. Ved hjelp av innspilte talebeskjeder får de pårørende direkte rapporter om hvordan dagen til brukeren har vært, forteller hjelpepleier Mona Jensen.

Mona Jensen

Hjelpepleier Mona Jensen har gode erfaringer med teknologiske løsninger i hjemmehjelpen.

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

– Vi ringer inn beskjeder via en telefon etter hvert besøk hos brukerne. Beskjeden kommer direkte inn på en nettside, og de pårørende kan logge seg inn på sin egen pc med brukernavn og passord og kan høre talebeskjedene. Dermed får de en oppdatering på hvordan dagen har vært.

Hovedsaken er at det skal trygge de pårørende, sånn at de vet at noen har vært der og hva som har blitt gjort. Og at de sånn sett skal slippe å bekymre seg over pasienten. Jensen håper dette er fremtidens kommunikasjon i eldreomsorgen.

– Tilbakemeldingene fra de på rørende er veldig gode og de snakker mye med de pårørende om hva de ønsker tilbakemeldinger på.

Digital dagbok

Den digitale dagboken gir umiddelbare tilbakemeldinger til de pårørende.

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

GPS på demente

Et annet hjelpemiddel de prøver ut er GPS, Global Positioning System. Det er et system som via satellitter forteller hjemmehjelpen hvor brukeren befinner seg, forteller Jensen.

– Hvis brukeren beveger seg utenfor et område bestemt av de pårørende, så går en alarm hos oss og vi kan finne dem igjen i kartet. De kan også sende en alarm selv dersom de ikke vet hvor de er, og igjen kan vi da lett se hvor de befinner seg.

GPS

Denne lille GPS'en gir hjemmesykepleien og pårørende mulighet til å finne pasienter som har gått seg bort.

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

GPS’en prøves den ut på totalt 12 pasienter – åtte av disse er i hjemmehjelpen. Jensen understreker at GPS-en ikke brukes til å overvåke brukerne.

– GPS-en brukes ikke til å følge med på hvor brukerne befinner seg til enhver tid, den oppdateres bare hvert 30. minutt. Men dersom de ikke kommer hjem til avtalt tid kan GPS-en fortelle oss hvor de befinner seg, sier Jensen.

Teknologi er fremtiden

Les også:

Hege Rokke ser for seg ganske mange teknologisk hjelpemidler i fremtiden.

Hege Rokke

Virksomhetsleder for hjemmehjelpen på Bragernes, Hege Rokke, tror teknologi er fremtidens eldreomsorg.

Foto: Christina Honningvåg / Nrk

– Jeg tenker at teknologiske løsninger er fremtiden. Om 20–25 år så har vi ikke nok mennesker i Norge til å dekke det behovet hvis vi fortsetter å gi tjenestene på akkurat samme måte som vi gjør i dag. Så vi er nødt til å tenke annerledes, og det finnes løsninger som er under utarbeidelse og som allerede er der. For eksempel en dusjstol som vasker og tørker deg.

– Jeg tror at det kommer mange slike løsninger i løpet av de neste 10–15 årene, og teknologien er der i stor grad allerede.

Gir større frihet

Rokke tror også at dette vil være til hjelp for brukerne.

– En del av denne teknologien som vil være en del av en slik våke-over teknologi, vil gi deg en større frihet. Vi vil oppdage det hvis noe er unormalt, men du slipper at vi kommer og sjekker på deg til enhver tid. Så hele målsettingen med dette er trygghetsskapende tiltak for den enkelte og bekymringsreduksjon for de pårørende.

– Vi prøver ut disse løsningene fordi det både gir individuell frihet for den enkelte og det gir mer trygghet for de pårørende. Så vi ser på dette som bekymringsreduserende tiltak særlig for pårørende til personer med demens.

Selen

Selen Paro er utstyrt med teknologi som gjør at den både lager lyder og beveger seg som en sel.

Foto: Maria Kommandantvold / Nrk

– Trenger menneskelig varme

Raymond Turøy, nestleder i seksjon for helse og sosial i Fagforbundet, er skeptisk til all den nye teknologien.

Fagforbundet

Raymond Turøy, nestleder i seksjon for helse og sosial i Fagforbundet er skeptisk til teknologien.

Foto: Maria Kommandantvold / Nrk

– Det som går på tekniske hjelpemidler som vi kan bruke i eldreomsorgen, er et supplement. Det kan være veldig bra for veldig mange, men det menneskelige aspektet må vi aldri miste i det vi driver med.

– Vi er skeptiske til en del av de produktene vi ser. Vi er skeptiske til at noen vil bruke dette for å spare folk, for det må aldri bli motivet for å bruke dette.

Samtidig er det en økende mangel på arbeidere innenfor dette yrket, og Turøy ser også disse utfordringene.

– Vi ser at vi har veldig store utfordringer med rekruttering. Det å bruke tekniske hjelpemidler for å hjelpe de ansatte kan være positivt, men vi er skeptiske til at det skal være løsningen på rekrutteringsproblemet.

Teknologisk fremtid

Teknologi er fremtidens eldreomsorg, tror virksomhetsleder i Hjemmehjelpen på Bragernes i Drammen.

Foto: Maria Kommandantvold / Nrk

– Det vil bli en balanse

Les også:

Rokke ser for seg mye teknologi i fremtidens eldreomsorg, men ser ikke for seg en eldreomsorg helt uten mennesker.

– Det vil helt sikkert aldri kun bli teknologiske løsninger. En del ting vil man være avhengig av å ha mennesker til å gjøre, men en del kan også løses ved hjelp av teknologi. Jeg tror det vil bli en balanse mellom hjelp av mennesker til det du trenger det til, og teknologiske løsninger til det andre.

– Eldreomsorgen trenger ansatte. Men det er ikke alltid sånn at man ønsker hjelp fra andre. Hvis du kan løse ting i eget hjem uten av du er avhengig av at andre kommer inn til deg og hjelper deg med det, så er det veldig mange av oss som vil velge slike muligheter.