Hopp til innhold

Taxiene kjemper om plassen i Oslo

Norges Taxiforbund mener det er for få holdeplasser i Oslo sentrum. – Ofte må vi kjøre hvileløst rundt før vi finner et sted å stå, sier taxisjåfør.

Taxisjåfører fortviler over manglede holdeplasser i Oslo sentrum.

Taxisjåfør Mette Westberg er lei av å kjempe om plassen. Hun mener at det må bli flere holdeplasser i Oslo, og at de må være mer tilgjengelige for passasjerer.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Det kan godt gå en time mellom hver kunde, sier taxisjåfør Mette Westberg.

Hun har kjørt taxi i åtte år og sier hverdagen som drosjesåfør har endret seg betraktelig.

– Det er så mange taxier at de få holdeplassene som finnes, fylles fort opp. Da må vi kjøre rundt og håpe på å bli vinket inn av kunder, sier Westberg. Mange sjåfører tar likevel sjansen og parkerer på steder de egentlig ikke får lov til å stå.

Det blir vanskeligere å tjene penger når konkurransen mellom bilene er så stor. Westberg peker også på konsekvensene for miljøet av at så mange drosjer kjører rundt.

– Det kan umulig være bra at vi kjører rundt i stedenfor å stå stille på en holdeplass. Mange sjåfører må jobbe sju dager i uka for å klare å forsørge familiene sine, sier Westberg.

500 biler på 160 plasser

Glenn Tuxen

Glenn Tuxen.

Foto: Glenn Tuxen

– Sjåførene er veldig frustrerte. De siste ti årene har det i sentrum vært en nedgang på rundt 30 oppstillingsplasser, sier leder for Norges Taxiforbunds avdeling i Oslo Glenn Tuxen.

Ifølge han oppsøker de aller fleste drosjekundene holdeplassene når de skal ha tak i en bil. Men med bare 160 oppstillingsplasser, er det mange sjåfører som ikke finner et ledig sted å stå.

– Det er rundt 500 drosjer som kjører hvileløst rundt i Oslo sentrum i håp om å bli kapret av en kunde, sier Tuxen.

Samtidig som oppstillingsplassene blir færre, har det blitt stadig flere taxier i byen. I 1998 var det 1365 taxiløyver i Oslo, i dag er tallet 1790. I tillegg er det rundt 600 drosjer fra Akershus som i dag får lov til å stå på holdeplasser i Oslo.

Mister stadig flere plasser

Tone Tufte Nedrestøl

Tone Tufte Nedrestøl.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

De siste årene har flere av de store holdeplassene forsvunnet eller blitt skrenket inn. Taxistasjonene ved Grand Hotell og Studenterlunden er borte, og i juli forsvant holdeplassen bak Stortinget.

– Studenterlunden var en meget stor holdeplass som tok unna mye trafikk natt til lørdag og søndag. På Aker Brygge har holdeplassen blitt betraktelig mindre, før kunne det stå opp mot 40 biler, nå er det bare plass til fire, sier Tuxen.

Oslo Taxi er enig

– Det er få holdeplasser i sentrum og det blir færre. Oppstillingsplasser fjernes eller snevres inn, og de blir ikke erstattet, sier informasjonskonsulent i Oslo Taxi Tone Tufte Nedrestøl.

Konkurrerer mot drosjer fra andre kommuner

Glenn Tuxen i taxiforbundet forteller at de fleste drosjesjåførene er avhengig av å stå på en holdeplass for å få turer.

– Kun de store sentralene, som har den største pågangen på bestillinger, er mindre avhengig av dette. Resten henter turer på holdeplasser i sentrum.

Oslo Taxi bekrefter påstanden.

– Vi er veldig heldig for vi er trolig selskapet som får flest bestillinger. 55 prosent av turene våre er bestilte. Dermed er vi ikke like avhengig av å få turer fra holdeplasser.

– Men også for oss er det uheldig hvis drosjene må trekke ut av sentrum mellom turene, siden svært mange av våre bestilte turer starter i sentrumsområdet, sier Nedrestøl.

En annen utfordring er at mange drosjeselskaper fra andre kommuner får turer inn til Oslo. Når de har sluppet av kunden stiller de seg opp på holdeplassene i sentrum.

– Det er slik at Oslo-taxier kan kjøre i Akershus og Akershus-drosjer kan kjøre i Oslo, sier Nedrestøl.

Ifølge Norges Taxiforbund er det rundt 600 løyver fra Akershus, som dukker opp i Oslo.

– Alle holdeplasser er fylt opp. Til og med de ytterste holdeplassene opp mot for eksempel Gjelleråsen. Du finner drosjer over alt, sier Glenn Tuxen.

Ruster opp til julebordsesongen

Mangelen på holdeplasser kunne ha blitt særlig synlig i disse tider, men det har man tatt hensyn til.

– Nå i julebordsesongen er det satt opp en midlertidig holdeplass i Stortingsgata. Den avlaster nok noe av trafikken og vil hjelpe litt på situasjonen. Dessuten er holdeplassen ved Stortorget utvidet med fire-fem plasser, men disse tiltakene gjelder kun ut året, sier Tuxen.

Oslo kommune opplyser at det viktigste for dem er å ha tilgjengelige drosjer der folk har behov for det.

– Vi er klar over at det har blitt færre holdeplasser på grunn av sikkerhetstiltak. Nå har vi gitt i oppdrag til Bymiljøetaten å vurdere om det er mulig å utvide holdeplasser eller opprette nye i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

Men hun innrømmer at det ikke er en enkel jobb.

– Utfordringen vår er at det ikke er så mye ledig areal som kan disponeres til holdeplasser. Vi må vurdere det opp mot andre behov, sier Melby.

Frykter for miljøet

Guri Melby

Guri Melby.

Selv om antall oppstillingsplasser øker i november og desember hadde taxiforbundet helst sett at utvidelsen var permanent.

Holdeplassene blir fort fulle, og det er stor fare for å bli bøtelagt om sjåførene stiller seg bak de bestemte stoppestedene.

– Det er ulovlig å stå utenfor en oppstillingsplass og Oslo kommune satser kraftig på bøtelegging. Bymiljøetaten tar bare et bilde av bilen og så får løyveeier en bot på 500 kroner i posten, sier Glenn Tuxen.

Det betyr at mange sjåfører ikke tør å vente på ledig plass. De kjører rundt med håp om å bli stoppet. Det får konsekvenser.

– Det er ikke bra for Oslo når man tenker på miljøet og på trafikkbildet. Oslo sentrum er ikke laget for biltrafikk. Det er meningen at man skal kjøre utenom sentrum, sier Tuxen.

– Det er klart at det er uheldig om altfor mange drosjer kjører rundt i sentrum uten mål og mening. Derfor har vi også har gitt dette oppdraget til Bymiljøetaten, som skal vurdere om man skal opprette nye holdeplasser, sier Guri Melby.

– Åpnebart for mange taxiløyver

Ifølge Norges taxiforbund tar det en halvtimes tid mellom hver tur drosjene kjører, og kanskje enda mer for enkelte sjåfører, mener Tuxen.

– Betyr det at det er for mange drosjeløyver i Oslo?

– Det er helt åpenbart. Og det verste er at Bymiljøetaten slipper ut 170 nye ledige løyver. Med bare rundt 160 oppstillingsplasser i sentrum fylles de enkelt opp av de nye løyvene alene.

Samferdselsbyråd Guri Melby påpeker at det gjøres en vurdering av hvor mange drosjeløyver det skal være i Oslo hvert år, og at antallet har vært stabilt de siste ti årene.

– Vi har ikke økt antall løyver på ti år, men det er bestemt at det skal være 1700-1800 løyver i Oslo. Sånn sett burde markedet vært bedre nå, siden antallet drosjer har vært stabilt, mens innbyggertallet har økt, sier Melby.

Ifølge Norges taxiforbund er det 1790 ordinære løyver i hovedstaden.

– Vi mener vi lettere kunne ha servet Oslo med drosjetjenester med færre ordinære løyver. I stedet kunne man hatt flere reserveløyver, som man satte inn når det er behov for det. Det ville vært bedre både miljømessig og ressursmessig, sier Glenn Tuxen.

– Vi forsøker å ha et antall slik at vi har god nok dekning sånn at folk får taxi på kort tid og samtidig legge grunnlag for en bærekraftig drosjenæring. Det er en viss utskiftning i bransjen, og vi er pliktige til å lyse ut ledige løyver når noen slutter, sier Melby.

Vurderer løyveantallet på nytt i desember

Norges taxiforbund har gjort en systematisk gjennomgang av holdeplassystemet, og ønsker å ha et møte med både kommunen og politiet for å flere oppstillingsplasser i sentrum.

I desember skal byrådet vurdere hvor mange taxiløyver Oslo skal ha neste år.

– Kommer dere til å høre på taxinæringens innspill da?

– Vi vil gjerne være i dialog med næringen, sier samferdselsbyråd Guri Melby.

– Når bestemmer dere hvor mange løyver det skal være?

– Det kommer an på om det er enighet i byrådet eller ikke. Det går fort hvis vi er enig, og de ledige løyvene skal lyses ut fortløpende.