Taust om tomtesalg

Halden Byutvikling as håpet å selge store arealer ved Iddefjorden før nyttår. Nå er det taust om tomtesalget fra eiendomsselskapet.

Havneområdet i Halden

STILLE OM TOMTESALG. Høsten 2012 varslet Halden byutvikling as, at tomtene Tyska og Hollenderen kunne bli solgt raskt, og at det var stor interesse rundt tomtene. Nå er det stille rundt salgsprosessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Daglig leder i det heleide kommunale selskapet, Per Egil Pedersen, sa til Halden Arbeiderblad i oktober i fjor, at de to tidligere industritomtene Tyska og Hollenderen ville bli annonsert i november 2012, og at tomtene sannsynligvis kom til å bli solgt før jul i fjor.

NRK Østfold skrev den 13. januar i år at Halden Byutvikling as ikke hadde klart å selge tomteområdene Tyska og Hollenderen, som kommunen kjøpte av Saugbrugs for få år tilbake.

Opplysningene om at det ikke var blitt noe salg før nyttår kom fra styreleder i Halden Byutvikling AS, Jan-Erik Erichsen, som på forespørsel fra NRK om det hadde blitt noe salg den 9. januar i år svarte "ikke salg".

Han informerte samtidig om at kvalitessikring pågikk, samt at det kunne komme mulige utvidelser av innkomne tilbud.

Les også:

Jan-Erik Erichsen

FEIL AT TOMTER IKKE ER SOLGT. Bud er kommet, men styreleder Jan-Erik Erichsen vil ikke si noe om budenes størrelse eller gi andre opplysninger knyttet til salgsprosessen.

Foto: Privat

Feil at ikke tomter er solgt

Erichsen var svært optimistisk til mulighetene for å få solgt Tyska og Hollenderen, og fortalte i begynnelsen av desember at det var kommet to skriftlige bud og at ytterligere et bud var under utarbeidelse.

Etter NRKs artikkel den 13. januar, ble det sendt en presisering fra Erichsen til NRK.

Styrelederen i byutviklingsselskapet skriver:

- Halden Byutvikling AS har mottatt bud på tomtene. Vi er nå i en fase preget av kvalitetssikring av budene. Det er ikke korrekt å si at «vi ikke fikk solgt fjordtomtene».

Salgsprosessen er slett ikke avsluttet, skriver Jan-Erik Erichsen den 15. januar i år.

Da Erichsen tirsdag denne uken ble spurt om status for salg av tomter, og om de var solgt, hvor mange bud som var kommet og hvilken størrelse budene er på, svarer han at det ikke er noe nytt.

Les også:

Nedlagt impregneringsverk i Halden

GIFTIG OMRÅDE. Et område Halden kommune kjøpte av Saugbrugs er inngjerdet, fordi grunnen er kraftig forurenset.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svarer ikke på miljøspørsmål

Tomtene Tyska og Hollenderen er tidligere industritomter, der det flere steder finnes omfattende forurensning.

Selve rensearbeidet er estimert til 9-10 millioner kroner i en rapport fra januar 2011, men kostnadene knyttet til å grave opp områdene, mellomlagre, frakte bort og eventuelt fylle på ny eller renset masse er det ingen som har kunnet gi noe svar på.

KLIFs krav til hvordan renseprosessen skal foregå, deriblant uten avrenning til Iddefjorden og hvordan eventuell mellomlagring skal foregå, er omfattende.

I sin henvendelse til NRK den 15. januar i år heter det fra styrelederen i Halden Byutvikling AS:

- Det er korrekt av deler av området er forurenset som følge av tidligere industrivirksomhet på tomtene. Problemene knyttet til forurensningen er imidlertid mulig å løse, skriver Jan-Erik Erichsen.

NRK har bedt ham utdype hvordan han ser for seg å løse spørsmålene rundt forurensningen, og også spurt hvilke kostnader det kan dreie seg om å få gjennomført en total rens av områdene, før det eventuelt kan bygges boliger og næringsbygg på Tyska og Hollenderen.

Dette har ikke styreleder i Halden Byutvikling as Jan-Erik Erichsen svart på.

Godkjenning utløper i mars

Halden kommune har egengodkjent reguleringsplanen for de aktuelle landområdene, og det skjedde i kommunestyret den 19.november 2009.

Etter gravearbeidene, som ble stoppet av daværende SFT (nå KLIF) i 2008, kom kravet om en tiltaksplan. Planen er godkjent av KLIF.

- Halden kommune fikk tillatelse til å grave i dette området i februar 2011. Tillatelsen er gyldig til 2013. Halden Byutvikling har vært i kontakt med oss for å spørre om forlenget tillatelse.

Det er mulighet for å forlenge gravetillatelsen, med samme vilkår, etter søknad, sa Olaug Bjertnæs, senioringeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet til NRK.no i fjor høst.

NRK har spurt Jan-Erik Erichsen om søknad om forlenget gravetillatelse er gitt, men har ikke fått svar.