Tauet inn over 1200 elsparkesykler

Bymiljøetaten I Oslo har tauet inn elsparkesykler for drøyt to millioner kroner, skriver Avisa Oslo. Fra 19. april til 6. juni har 1273 elsparkesykler blitt tauet inn. Inntauingsgebyret per enhet er på 1590 kroner. De åtte aktørene som driver utleie i byen har hittil måtte punge ut 2.024.070 kroner for å få dem ut igjen.