Hopp til innhold

Arbeiderboligene på Tarris kan bli revet

Arbeiderboligene fra 1840-årene på Tarris i Sarpsborg blir trolig revet hvis det anbefalte forslaget til ny bro over Glomma blir fulgt.

Tarris i Sarpsborg

Arbeiderboligene Tarris står i fare for å bli revet for å få plass til ny bro.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK

Anbefalingen fra konsulentfirmaet Sweco er en felles vei- og jernbanebro like nord for der Sarpsbrua går i dag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg hadde kanskje trodd at man ville velge en annen trase som gikk i en lengre bue rundt, også med hensyn til at jeg trodde det ville bli for trangt. Men jeg har ikke satt meg god nok inn i det her, men vi skal gjøre det, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje til NRK.

– Mye historie

Sindre Martinsen Evje

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje, synes det er trist at bygningen kan bli revet.

Foto: Tomas Berger

Om kommunen følger anbefaling står arbeiderboligene på Tarris i fare for å bli revet.

– Det sies at de kan stå i fare. Det er klart at en firefeltsvei og tofeltsjernbane gjør at det blir trangt, sier ordføreren.

– Personlig hadde jeg håpet at man kanskje kunne se en annen løsning.

Boligene på Tarris ble bygget i 1846 for arbeidere.

– Sarpsborg er en industriarbeiderby og vi har veldig mye historie. Det er klart at disse boligene er en historisk arv for byen vår.

– Håper vi kan finne en vei utenom

Ordføreren ville ikke likt om bygningen må bort.

– Jeg synes ikke det er greit egentlig. Men går det den veien er det sånn det er. Men jeg håper at vi kanskje kan finne en vei utenom, sier Martinsen Evje.

Forslaget blir nå lagt ut på høring. Saken skal behandles politisk senere i år når rådmannen har kommet med sin anbefaling.