Tarmkreftprosjekt kan redde 300 liv

Over 100.000 personer skal de neste fire årene kalles inn til kontroll av tarmkreft.

Tormod Iversen og Katrine Romstad

Tormod Iversen får testresultatene fra assistentlege Katrine Romstad.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Alle nordmenn over 50 år bør undersøkes for tarmkreft. Det mener professor Geir Hoff, som leder screeningprogrammet på tarmkreft.

Pilotprosjektet er den største masseundersøkelsen av sykdommen i Norge noensinne, og gjennomføres av egne fagteam ved Sykehuset Østfold og Bærum sykehus.

– Vi ser etter polypper, som er det vi er interessert i med dette prosjektet. Men hvis pasienten har andre forandringer, som eventuelt betennelser eller utposninger blir også det registrert, sier assistentlege i screeningprosjektet, Katrine Romstad.

Hun undersøker den nederste halvmeteren av tarmen for kreft, hos en av dagens deltakere i screeningprosjektet.

Les også:

Vil øke sjansen for å bli frisk

Geir Hoff

Geir Hoff er prosjektleder for Screeningprogram mot tarmkreft.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

I løpet av de neste fire årene skal totalt 140.000 personer mellom 50 og 74 år inviteres til kontroll – enten ved å levere en avføringsprøve, der man kontrolleres for blod i avføringen, eller ved en kikkertundersøkelse av tarmen.

– Først og fremst håper vi å avdekke kreft i et tidlig stadium, slik at det er større sannsynlighet for å bli frisk av det. Vi håper også å avdekke en del forstadier til kreft, for å hindre at det skal utvikle seg til kreft i det hele tatt, sier Geir Hoff.

Og kontrollen redder liv.

– Vi oppdager omtrent så mange krefttilfeller som forventet, omtrent én per 1000 som blir undersøkt. Enten ved den ene eller andre metoden. Vi har også oppdaget en del tilfeller av forstadier, altså siste nummer før det bikker over til kreft, sier Hoff.

Kan spare 300 liv

Tormod Iversen

Tormod Iversen fikk med gode resultater fra testen.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Tormod Iversen er en av deltakerne i prosjektet – og han får gode resultater med på veien hjem.

– Det var godt å ha vært her en tur. Man vet aldri om det er noe, og hvis det hadde vært noe så kunne man kanskje få gjort noe med det, sier han.

Ifølge kreftregisteret har Norge en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft. Hvert år dør om lag 1500 nordmenn av tykk- eller endetarmskreft.

Men vi mangler et nasjonalt screeningprogram for utsatte grupper. Nå er håpet at prosjektet kan gi gode resultater, slik at prosjektet til slutt kan bli et tilbud til hele befolkningen.

– Det er litt for ille i et land som Norge, som har den levestandarden og så god råd. På denne fronten har vi vært et annerledesland i mange år, så det er på tide at vi kommer i gang med dette.

Ved hjelp av enkle og konvensjonelle metoder mener forskere at en kan redde opp til 20 prosent av de 1.500 personene som nå dør hvert år på grunn av tarmkreft. Det vil si 300 menneskeliv.