Taraldrud bør få informasjonssenter

Historien rundt Taraldrud i Ski bør få et eget informasjonssenter, foreslår Ski historielag foran byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter. De eldste bygningene der er fra 1500-tallet og stedet har trolig kulturminner helt fra steinalderen.