Tar ut penger for å lure futen

Skattekrimsjefen for østlandet tar stadig fler som prøver å snike unna formuer for beskatning ved å tømme kontoen før nyttår.

Penger
Foto: NRK

Nå risikerer folk store skattesmeller når de blir oppdaget. Skattekontorene får stadig flere meldinger fra bankene om mistenkelige transaksjoner rundt nyttår.

- De har tatt ut store beløp rett før årsskiftet, og satt pengene inn igjen rett etter årsskiftet, sier Jan-Egil Kristiansen, som er direktør for skattekrimavdelingen i Skatt Øst.

- Bankene sender bankoppgaver til skattemydnigheter om saldo den 21/12. Og når pengene ikke står på konto holdes de da skjult for oss.

Kjempesmell for Askimpensjonist

En eldre dame i Askim er blant de i Østfold som nå får en ubehagelig start på nyåret, melder VG .

Skattekrimenheten sjekket transaksjonene hennes ti år tilbake i tid, og fant ut at hun skyldte å betale formueskatt for til sammen 24,5 millioner kroner. Dermed ble hun straffelignet for 500.000 kroner.

Hun hadde rundt en million kroner stående i banken, formueskatten for dette ville ha vært 16.000 kroner - hvis hun hadde fulgt reglene.

Gjengangssvindlere

Millionærer som tar ut store pengebeløp i kontanter blir lagt merke til. Og bankene er pålagt å melde fra om mistenkelige transaksjoner. Dette har skjedd i to tilfeller i Østfold i 2009. I begge tilfellene fant skattekrim mer snusk når de begynte å sjekke personene bakover i tid.

Direktør i Skattekrim Jan-Egil Kristiansen

- Vi finner store beløp når vi sjekker folk bakover i tid, sier direktør Jan-Egil Kristiansen i skattekrimenheten.

Foto: Olav Olsen Olsen, Olav / Scanpix Aftenposten

Det vi gjør når vi får slike meldinger oversendt fra Økokrim, er at vi sjekker bankkontoene bakover i tid. Det viser seg at veldig mange har gjort dette år etter år. I den ene saken ble det totalt holdt unna formue på 8.6 millioner, og på den andre sju millioner.

Risikerer solid smell

- Det viser seg at veldig mange har gjort dette år etter år, sier Kristiansen, og viser til to eksempler.

- I den ene saken ble det totalt holdt unna formue på 8,6 millioner kroner, i den andre på sju millioner.

- I begge sakene har de fått makssatsen, som er på 60 prosent straffeskatt.

- De må betale den formueskatten de skulle ha betalt, og så må de betale straffeskatten, og i tillegg høye renter for alle de årene de har holdt skatten unna.

- Det blir et par hundre tusen kroner ekstra i skatt på disse to, anslår Kristiansen.

Økt med over ti prosent

Skatt Øst har hele østlandet som skatteområde. De kan liste opp 50 slike saker i år, mot 44 i fjor. Halvparten av tilfellene stammer fra Oslo.