Tar fra Meland partimedlemskapet

Styret i Østfold Fremskrittsparti fratok i går kveld Jarl Meland partimedlemskapet i ett år på et ekstraordinært styremøte, forteller partiets fylkesleder Leif Eriksen.

Leif Eriksen, leder i Frp i Fredrikstad

– Det er ikke akseptabelt, hverken i innhold eller form, det Meland har ytret på Facebook, mener ifølge Leif Eriksen et enstemmig fylkesstyre i Østfold Frp.

Foto: Frp

Fylkespartiet har hele veien behandlet dette som en personalsak, og leder Leif Eriksen refererer til NRK fra vedtaket at de tar sterkt avstand fra Melands Facebook-ytringer.

– Dette er ikke akseptabelt, hverken i innhold eller form. Vi er glade for at Meland har beklaget utsagnene.

Provoserte med Facebook-utsagn

I slutten av juni ble flere ytringer fra Jarl Meland på en lukket Facebook-gruppe knyttet til SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) kjent. Blant annet sidestilte Meland Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre med landssvikeren Vidkun Quisling:

«Den dagen det smeller, er det mange som vil gi denne svikeren en rask kule. Vi skjøt Quisling, og denne er ikke bedre.»

Meland har i etterkant beklaget dette og flere andre utsagn.

Eriksen varslet tidlig at det ville bli holdt et ekstraordinært styremøte om saken. I forrige uke behandlet Spydeberg Frp Melands ytringer, og sendte sitt vedtak til fylkesstyret. Det har kommet krav fra flere hold om at Meland bør trekke seg fra lokalpolitikken.

Meland skjermdump

Flere, blant annet partifeller, reagerte etter at Meland sidestilte Jonas Gahr Støre med Vidkun Quisling på SIANs lukkede Facebook-gruppe.

Foto: Skjermdump: Facebook

– Vi tar fra ham medlemskapet i ett år. Dette ble gjort kjent for Meland tirsdag kveld. Han har anledning til å anke vedtaket, men jeg tror han har akseptert, sier Eriksen.

Meland skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke ønsker å kommentere avgjørelsen.

– Fylkesstyret hadde en lengre diskusjon i går, og vi syns at det som hadde kommet frem fra Meland var så grovt at vi besluttet å frata ham medlemskapet i ett år. Dette var et enstemmig vedtak, fortsetter Eriksen.

– I hvilken grad hørte dere på de innspillene som kom fra andre kanter?

Jarl Meland, Spydeberg Frp

Jarl Meland ønsker ikke å kommentere vedtaket, skriver han i en tekstmelding til NRK Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det ble også diskutert eksklusjon, men vi kom fram til at det å ta fra ham medlemskapet i ett år er en veldig sterk reaksjon. Nå må han bevise at han er mer forsiktig med hva han sier og hva han gjør. Utover det har jeg ingen kommentarer til dette.

– Han må vise vilje til å endre seg, er det dét du sier?

– Ja, han bør det. Han har mistet medlemskapet for ett år. Om ett år er det opp til blant annet lokallaget om de vil ha ham inn igjen. Om han har vist vilje, og om han samarbeider med det sittende Frp-laget i Spydeberg.

Kan ikke representere Frp

En konsekvens av dette er relevant for høstens valg. Meland stiller til valg på tredjeplass for Fremskrittspartiet i Spydeberg til høst, men han kan ikke sitte som representant for partiet under den midlertidige ekskluderingen.

– Hvis han blir valgt inn i kommunestyret, så vil han sitte der som uavhengig representant, og ikke for Frp, bekrefter Eriksen.