Tar avstand fra beskrivelsen av partikulturen i Fredrikstad Høyre

Vararepresentant til bystyret i Fredrikstad meldte seg i dag ut av Fredrikstad Høyre. Partilederen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen Ola Storli gir av partiet.

Høyre logo

– På generelt grunnlag må jeg bare ta dette til etteretning, at det er det Ola Storli opplever og har behov for å meddele offentlig. Jeg tar fullstendig avstand fra beskrivelsen han gir av partikulturen i Høyre. Den står helt og holdent for hans regning, forteller leder i Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard.

Tidlig fredag sendte vararepresentant til bystyret i Fredrikstad, Ola Hilmar Storli, ut en pressemelding hvor han melder seg ut av partiet. Stridens kjerne handler om et skriv som Storli mener innskrenker tale- og trykkefriheten til partiets medlemmer.

– Årsaken til at jeg melder meg ut av Fredrikstad Høyre ligger i et famøst dokument som er sendt ut til hele bystyregruppen, hvor vi skal signere på det jeg kaller en lojalitetserklæring. Det er uaktuelt for meg å skrive under på noe som helst som begrenser mine rettigheter, sier Ola Storli til NRK.

Ola Storli

Vararepresentant til bystyret, Ola Storli, meldte seg i dag ut av Fredrikstad Høyre.

Foto: Privat

Dråpen som fikk begeret til å renne over

Fredrikstad Høyre sendte tidligere i år ut et skriv til alle sine medlemmer.

– Jeg oppfatter skrivet først og fremst som en oppsummering av de forpliktelser som gjelder i Høyre. De retningslinjene som partiet har nedfelt når det gjelder våre folkevalgterepresentanter, forteller lederen i Fredrikstad Høyre.

– Dette er dråpen som får begret til å flyte over fordi jeg har sett noen tendenser etter at vi fikk ny leder i Fredrikstad Høyre. Jeg meldte meg inn i Høyre for å bekjempe ismer, som nazisme og inernasjonal sosialisme, når jeg ser lignende tendenser i Fredrikstad Høyre kan jeg ikke være med lenger, mener Storli.

Mener anklagene er ubegrunnet

Velgaard mener Storli tar ting ut av lufta og at anklagene er helt ubegrunnet.

– Når det gjelder meg og min egen person, får jeg overlate til andre å vurdere det. Jeg tar meg ikke veldig nær av det Ola Storli sier, oppsummerer han.

Det er ingenting i skrivet som begrenser hva Storli kan si og når han kan si det?

– Absolutt ikke. Det er Høyres standard reglement for bystyregrupper, og det er slike regler som gjelder i Høyre. Avtalen er ikke min oppfinnelse, og så vidt jeg kan se er det bred støtte i Fredrikstad Høyres bystyregruppe for at det skal være en sånn avtale mellom medlemmene.