Hopp til innhold

Taper penger på avfall

Halden kommune må betale mer enn de har fått betalt for å bli kvitt 200 tonn lignin.

Avfallsanlegg

TAPER PENGER PÅ AVFALL. Halden kommunes avfallsanlegg på Rokke kommer til å måtte betale mer for å bli kvitt 200 tonn lignin, enn det de har fått i betaling.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det kommunale avfallsanlegget på Rokke i Halden sliter med å bli kvitt 200 tonn lignin.

– Vi har fått pålegg fra Fylkesmannen i Østfold om å fjerne ligninen, men det er frosset fast i bakken og kan foreløpig ikke flyttes, sier Harald Nøding Østvik, som inntil nylig var konstituert som kommunalsjef i teknisk etat til NRK.no.

Les også:

Rokke avfallsanlegg, Halden

ANLEGG UTE AV STYRING. I følge en rapport fra rådmannen har driften på Rokke avfallsanlegg vært drevet med manglende kompetanse eller forutsetninger for å ta i mot en del av det spesialavfall som er tatt inn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vanskelig å håndtere

Halden kommune mottok 50.000 kroner av Borregaard for å ta imot ligninen.

Ifølge Wikipedia anses ligning i papir- og celluloseindustrien for å ha en negativ påvirkning på papirets kvalitet.

Ligningen skulle ha vært brukt til å rehabilitere veier etter at det kom til Rokke, men ble liggende ubrukt på anlegget.

200 tonn sitter nå Halden kommune med, og selv om stoffet ikke er giftig må det vekk.

– Når du konsentrer dette i store mengder på en plass, blir det vanskelig å håndtere.

Fylkesmannen er opptatt av dette, og vi arbeider med å få en løsning på spørsmålet, sier Nøding Østvik til NRK.no.

Les også:

Søppel

SØPPELHÅNDTERING BASERT PÅ VISJONER. – Mye tyder på at utviklingen av Rokke avfallsanlegg de siste årene har vært preget av visjoner mer enn langsiktige planer med forretningsmessig fundament, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Rainer Prang / NRK

Taper penger

Ifølge Harald Nøding Østvik har ikke avfallsanlegget på Rokke forutsetninger for å ta vare på ligninen selv i form av deponi.

– Det har aldri vært intensjonen at det skulle bli liggende her. Rokke skulle kun være en mellomlagring før ligninen skulle videre, sier han.

Nøding Østvik sier forholdene rundt avfallsanlegget det siste året har ført til at normal drift har blitt lammet, og at dette har påvirket arbeidet med å håndtere ligninen forsvarlig.

Halden kommune har spurt i markedet hva det vil koste å bli kvitt ligninen, og det er som er helt klart er at det kommer til å koste mer å få fjernet og deponert 200 tonn lignin et annet sted, enn de 50.000 Borregaard betalte.

– Det vil koste mer å bli kvitt ligninen enn det vi fikk betalt. Hvor mye mer kan jeg ikke si akkurat nå, mens arbeidet pågår med å finne en løsning.

Tilbudene vi har mottatt på å få vekk ligninen er over et stort spenn. Jeg vil ikke spekulere i hva det vil koste, men vi taper penger på dette, sier Harald Nøding Østvik.

Ute av styring

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker la i mars i år fram en knusende kritikk av hvordan det kommunale avfallsanlegget på Rokke i Halden har vært drevet.

I dokumenter formannskapet fikk på bordet lå opplysninger om brudd på innkjøpsregler, tømming av fond og mottak av avfall, som har blitt et miljøproblem.

– Mye tyder på at utviklingen av Rokke Avfallsanlegg de siste årene har vært preget av visjoner mer enn langsiktige planer med forretningsmessig fundament, det sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i sitt saksframlegg til formannskapets møte den 21. mars i år.

Rådmannen mener også å ha oppdaget at det bevisst har vært utført disposisjoner, som går på tvers av offentlige anskaffelsesregler i påvente av at en eventuell framtidig endret selskapsform skulle endre rammebetingelsene for drift.