Hopp til innhold

Store tap for Oslo kommune etter konkurs

Oslo kommune har tapt 56 millioner kroner på forsinkelser og skifte av leverandører etter at Oslo Vei gikk konkurs.

Bogstadveien

Bogstadveien skulle stått ferdig til julehandelen i fjor, men er fortsatt anleggsplass.

Foto: Olav Juven / NRK

Etterdønningene etter konkursen i Oslo Vei før jul i 2012 er mest synlige i Bogstadveien. Det kommunalt eide entreprenørselskapet var i full gang med opprustingen av Hegdehaugsveien og Bogstadveien da det ble slått konkurs.

Sissel Skåden

Sissel Skåden håper det snart er mer framkommelig utenfor butikken hun jobber i.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

Den populære handlegata skulle stått klar i ny prakt tidsnok til julerushet i 2013. Men gata er fortsatt en kaotisk anleggsplass der siste innspurt pågår for å rekke den nye ferdigstillelsesdatoen 1. august 2014.

Færre kunder

– Vi har merket at det er langt færre kunder i gaten og i butikken. Maskinene og veiarbeidet skaper mye kaos, så til tider har det vært umulig å komme inn i butikkene, sier Sissel Skåden.

Hun jobber i en av mange butikker i Bogstadveien som har fått merke veiarbeidene. Konkursen i Oslo Vei er en medvirkende årsak til forsinkelsene, både her og andre steder. Dette har også gitt Oslo kommune økonomiske tap.

Forsinkelser og skifte av leverandører i kjølvannet av konkursen har til sammen påført kommunen ekstrakostnader på til sammen 56 millioner kroner. Det viser ferske tall fra Bymiljøetaten som finanspolitikerne Rina Mariann Hansen (Ap) og Ivar Johansen (SV) i Oslo bystyre har bedt om.

Spent på regningen

Hansen er spent på hva sluttregningen blir når alle kostnader rundt konkursen er på bordet. Hun viser blant annet til at konkursboet i Oslo Vei har saksøkt kommunen for 500 millioner kroner og at rettsmekling med sikte på et mulig forlik er berammet til høsten.

– Det blir interessant å se om den endelige regningen blir høyere enn egenkapitaltilskuddet på 103 millioner kroner som Oslo Vei ba om, sier Rina Mariann Hansen.

Det var da næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) i ekstraordinær generalforsamling sa nei til å tilføre Oslo Vei mer egenkapital at selskapet gikk til skifteretten og begjærte seg selv konkurs.

Torggata ikke ferdig

Merkostnadene på 56 millioner kroner og de største forsinkelsene fordeler seg slik:

  • Drift og vedlikehold: Bymiljøetaten hadde avtaler med Oslo Vei om blant annet snøbrøyting og veivedlikehold i Oslo sentrum og Oslo sør. Skifte av leverandør kostet 12,5 millioner kroner i 2012 og 21,2 millioner kroner i 2013.
  • Bogstadveien/Hegdehaugsveien: Fase 1 var nesten fullført av Oslo Vei og ble fullført i løpet av våren 2013. Fase 2 måtte lyses ut på nytt. Skulle vært ferdig i november 2013, ny ferdigstillelsesdato er 1. august 2014. Merkostnad 16–17 millioner kroner.
  • Torggata: Anlegget forventes ferdig i august 2014, et halvt år forsinket. Minimale økonomiske konsekvenser.
  • Tidemannsparken – gang/sykkelbro over Grenseveien: Ingen forsinkelser på hovedkontrakten. Parken skulle vært opparbeidet sommerhalvåret 2013 og ble offisielt åpnet 7. november 2013. Merkostnad 3,2 millioner kroner.
  • Rosenholm innfartsparkeringsplass: Halve plassen var klar for asfaltering da Oslo Vei gikk konkurs. Sto ferdig i september 2013, et halvt år forsinket. Merkostnad ca. 2 millioner kroner.

Nå håper de som står i butikkene i Bogstadveien at kaoset snart er over.

– Vi får stadig beskjeder om utsettelser. De har jo måtte gjøre mye om igjen, så her vet vi aldri. Nå er det ikke lenge igjen til 1. august, og jeg håper de skal klare å være ferdig, men jeg har mine tvil, sier Sissel Skåden.