Tannleger skal avsløre omsorgssvikt

Tannlegene skal melde fra når de tror barn er utsatt for overgrep. Nå får prosjektet 100.000 kroner fra Helsedirektoratet.

Tannlege

Tilstanden i munnhulen kan avsløre mye, mener tannlegene.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

- Det handler om å nå fram til dem som trenger det aller mest. Dette er oppfølging, ikke forfølging, sier direktør for den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold, Richard R. Næss til Østfold fylkeskommunes nettsider .

Pilotprosjektet er satt i gang for å fange opp bekymringspasienter.

Helsedirektoratet gir det 100.000 kroner, og nå kan modellen fra Østfold danne skole for hele landet.

- Vi følger dem fra de er tre til de er tjue

Mange barn og unge uteblir fra tannlegetimene, eller har symptomer og adferd som får tannlegene til å reagere.

- Det få tenker på, er at vi følger barn og unge fra de er tre til de er tjue, og opererer i en del av kroppen der man kan lese mye.

Næss sier at symptomer på mishandel og overgrep kan synes i munnregionen, og at tannhelsen kan si mye om hvordan man har det hjemme.

I praksis går prosjektet ut på at en rannhelsesekretær følger opp barna. For eksempel dersom de ikke møter til tannlegetimen.

- Tidligere var det slik at når barn ikke møtte, kom det et brev hjem med en ny time ett år etter, uten at dette ble fulgt opp.

- Nå har vi fått tannhelsesekretær Kristin Strandlund som følger opp disse pasientene på en helt annen måte. Det er hun som har skapt prosjektet, satt i det i system og ut i livet, sier Næss.

- Fare for å misforstå

Han understreker at de skal være svært sikre i sin sak før de melder fra om mistanke om omsorgsvikt.

- Vi skal være tilbakeholdne, det er alltid en fare for å misforstå. Vi er klar over ikke alle ansatte i tannhelsetjenesten besitter den kompetansen.

Tannhelsetjesten samarbeider tett med både helsestasjoner og barnevern.