Takker nei til å spare 440 millioner

Oslo kommune kan spare store penger på å sette all eldreomsorg ut på anbud. Byrådet sier nei takk og vil heller gå i stikk motsatt retning.

Haidia Tajik og Tone Tellevik Dahl

KOMMUNEN BEST: Kommunen er best selv om de kommersielle driver billigst, mener Hadia Tajik og Tone Tellevik Dahl. Her på Madserudhjemmet, der Oslo kommune overtok driften fra Norlandia i 2016.

Foto: Olav Juven / NRK

– Målet for oss er best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Våre innbyggere fortjener å ha god kompetanse rundt seg med medarbeidere som har tid til å gjøre jobben sin, sier hun.

Kaster ut kommersielle

Oslos arbeid med å kaste kommersielle selskaper ut av velferdssektoren selv om de driver billigere, får full støtte fra Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

– Det Oslo Arbeiderparti nå gjør er helt forbilledlig, sier Tajik, men ikke alle er enige i det.

Carl I. Hagen

PRIVATE BEST: Private driver eldreomsorgen både billigere og bedre, mener Carl I. Hagen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De går i kommunistisk retning. Dette er ideologisk, konstaterer Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Arbeiderpartiet har tatt dramatiske steg til venstre og nærmer seg snart Rødt. Jeg syns det er helt meningsløst, sier Hagen.

Første gang

På spørsmål fra Hagen i Oslo bystyre har byrådet for første gang regnet ut hvor mye penger det er å spare dersom all eldreomsorg hadde vært satt ut på anbud og overlatt til private.

Svaret er nær 440 millioner kroner; 294 millioner kroner innen hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleie) og 144,5 millioner kroner ved sykehjemmene.

Dette er en mulighet Oslo kommune ikke bør la gå fra seg, mener Carl I. Hagen.

– Det er en god måte å spare penger på i tillegg til at vi får mangfold i tjenestetilbudet. Konkurranse stimulerer alle til bedre tjenester, sier han.

Dårligere pensjon

Men byrådet er av en annen oppfatning. I et notat der de redegjør for sparepotensialet innen hjemmetjenesten, argumenterer de likevel sterkt imot å la private løse velferdsoppgavene. Blant punktene de lister opp er disse:

  • Kommunen kan utvikle en bredde av det byrådet kaller individtilpassede tjenester og sy sammen et helhetlig tilbud.
  • Eldreomsorgen bør ha mest mulig politisk styring.
  • Skattepengene bør brukes til velferd og ikke til avkastning, profitt og gevinst for private aktører.
  • Kommunen har et beredskapsansvar for akutte situasjoner.
  • Privat ansatte har dårligere pensjonsvilkår enn kommunalt ansatte.

Lavere utgifter til pensjon er ifølge byrådet den viktigste årsaken til at kommersielle selskaper driver billigere. I tillegg har kommunen flere oppgaver som private ikke har.

Ønsker private ideelle

Innen hjemmetjenesten ønsker byrådet å fortsette dagens ordning med fritt brukervalg, det vil si at de eldre kan velge privat hjemmehjelp eller hjemmesykepleier hvis de vil.

Men på sykehjemmene er det et mål å kvitte seg med de kommersielle selskapene.

– Målet til byrådet er at når kommersielle kontrakter går ut, skal enten kommunen eller private ideelle aktører få muligheten til å drifte våre sykehjem, sier Tone Tellevik Dahl.

– Blir det ikke da enda dyrere for kommunen?

– Det er ikke sikkert. Men uansett ønsker vi å bruke mye penger på en god eldreomsorg slik at alle skal være trygge på at deres kjære ikke er utsatt for en anbudspolitikk, men for god eldrepolitikk, sier eldrebyråden.

Hun legger til at ønsket om å bruke mer penger på eldreomsorg var en av de viktigste begrunnelsene for å innføre eiendomsskatt.

Oppfordrer flere

NRK møter Tone Tellevik Dahl og Hadia Tajik på Madserudhjemmet ved Frognerparken, det første sykehjemmet i Oslo som ble «rekommunalisert».

Tajik mener at det Oslo gjør er et eksempel til etterfølgelse.

– De sørger for at felles velferd er på felles hender, at folk kan være trygge på kvaliteten på tilbudet, og ikke minst at ansatte kan være trygge på lønns- og arbeidsvilkårene sine.

– Dette er en måte å jobbe på som jeg gjerne vil oppmuntre andre kommuner til å ta til seg, sier Hadia Tajik.